Akcie 2016/2017

Vianočné besiedky


To, že na Vianoce jeden druhého obdarúvame, vie každý. Nie je to ináč ani u našich najmenších. Im nosí darčeky Ježiško a oni chcú svojim najbližším taktiež darovať niečo zo srdiečka. Preto tak, ako každý rok, deti z tried sovičiek, mravčekov, včielok  a žabiek  zabalili svojim najbližším najkrajší darček, vo forme básničiek, vinšov a pesničiek prostredníctvom besiedok.  Besiedky boli krásne a tešili sa z nich obe strany darujúci aj obdarúvaní. Nie nadarmo sa hovorí, že dar zo srdca je najkrajší dar o to viac, keď je zo srdiečka našich najmenších.