Akcie 2016/2017

O čom sa učia Včielky


Naše deti včeličky mali jedno dopoludnie  veľmi výnimočné. Na ich hodine sa totiž zúčastnila aj pani riaditeľka, ktorá sa prišla pozrieť, ako so svojou pani učiteľkou pracujú. A že to bola veľmi zaujímavá hodina. Deti  sa preniesli  do sveta trpaslíkov. S nimi obdarili  vianočnými darčekmi rôzne zvieratká a zároveň  sa takouto dramatizáciou a hravou formou oboznámili s počtami od jeden do šesť. Aj takáto veselá môže byť matematika v materskej škole. Deti boli  z hodiny nadšené, krásne  sa zapájali a odniesli si  z nej nové poznatky. Deti, ste naozaj šikovné!