Akcie 2016/2017

Staráme sa o zvieratká v zime


Aj naši škôlkari myslia na zvieratká v zime. Preto sa jedno dopoludnie vybrali deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok a Lienok k rieke Váh s pečivom v rukách. Pri Váhu ich čakalo množstvo kačiek, ktoré čakali na dobroty, ktoré im naši maličký doniesli.  Keď nakŕmili kačky, zišli sa všetky triedy na škôlkarskom dvore, kde naplnili  dobrotami aj kŕmidlá  pre vtáčatká. Deti mali z tejto akcie veľkú radosť a dobrý pocit, že aj takto môžu pomôcť uzimeným a hladným zvieratkám.