Akcie

Návšteva u pána starostu v Mojši


Šiestaci usilovne pokračujú v práci na projekte Bocian biely. Minulý školský rok úspešne zvládli výzvy v podobe pozorovania bociana, zrealizovaní sociologického prieskumu či organizáciu Konferencie Bocian biely. Tento rok sa projekt blíži do svojho finále. Ďalšou úlohou pri jeho spracovaní bola návšteva pána starostu obce, v ktorej „náš“ bocian hniezdi – obec Mojš. V spolupráci s pani inžinierkou Gabrielou Kalašovou zo Správy NP Malá Fatra sme si dopredu dohodli termín stretnutia a v našom voľnom čase sme sa spoločne vybrali na cestu. Predtým si šiestaci pripravili otázky, ktoré ich v súvislosti s bocianom zaujímali. Pán starosta nás privítal v zasadačke. Naše „novinárky“ mu postupne kládli pripravené otázky a my sme sa tak mohli dozvedieť zase viac o „našom“ bocianovi. Z rozhovoru sme si vyhotovili zvukový záznam, ktorého výsledky budeme publikovať na konečnom plagáte. Pán starosta nám napríklad prezradil, že bociany tu hniezdia už z čias jeho detstva. Obyvatelia Mojša sú s nimi zžití a ohlasy na pobyt bocianov v obci sú väčšinou pozitívne. Minulý rok ich prekvapil rekordný počet mláďat a to štyri, pričom všetky prežili a odleteli, čo je skutočná rarita. V obci im dokonca prichystali aj ďalšie umelé hniezda, do ktorých by sa mohli mladé vrátiť, no tie doposiaľ zastávajú osirelé. Obyvateľom Mojša bociany spríjemňujú každodenný život a na jar všetci netrpezlivo očakávajú ich príchod. Hniezdo sa nachádza v susedstve hlavnej cesty, a preto sa pri ňom často zastavia a diskutujú o správaní bocianov a o novinkách v „bocianej rodinke.“ Za všetky cenné informácie, pohostenie, milé prijatie a vecné dary srdečne ďakujeme pánovi starostovi obce Mojš inžinierovi Štefanovi Svetkovi.