Akcie 2017/2018

Vitaj opäť náš Mikuláš!


Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku....  Aj tento rok, tak ako po iné roky predtým, ani našu materskú školu neobišiel Mikuláš. Naše deti ho očakávali s nadšením a preto opäť nesklamal a prišiel. Niektorí nezbedníci však mali aj obavy z toho, čo im Mikuláš s čertom na ich vystrájanie povie a či aj napriek svojej nezbednosti niečo dostanú. Ale  Mikuláš s anjelikom potešil všetkých. Každý z našich maličkých bol obdarený jeho štedrosťou a nakoniec aj tí naši najväčší čertíci odchádzali od neho s úsmevom a sladkosťou. Ďakujeme!