Akcie 2017/2018

Pečieme oblátky


V rámci plnenia cieľov z projektu regionálnej výchovy, do ktorého je zapojená aj naša materská škola, bola aj tento rok zorganizovaná prednáška o pečení vianočných oblátok. Jedno dopoludnie sa všetky deti zišli, aby na vlastné oči videli, ako prebiehalo pečenie vianočných oblátok v domácnostiach. Pod vedením pani učiteľky Bc. Kataríny Šušoliakovej, ktorá im tento krásny zvyk ukázala, mali deti možnosť oboznámiť sa s touto tradíciou a taktiež čerstvo upečené oblátky ochutnať. Deti mali z takto príjemne stráveného dopoludnia veľmi pekný zážitok. Pani učiteľke sa chceme zároveň poďakovať, že si takúto peknú aktivitu pre nás pripravila a tešíme sa na ďalšiu.