Hlavná stránka

Testovanie 5 2019


V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry.

 

 

Ostatné testy z predchádzajúcich rokov môžete nájsť na stránkach NÚCEMu.