Archív 2013/2014

Imatrikulácie


Tohtoročné imatrikulácie žiakov 1. ročníka sa konali dňa 6.decembra 2013 o 15. hodine.

Prváci ako aj deviataci sa veľmi tešili, jednak na Mikuláša a jednak na Šmolkov, ktorí sa o imatrikulácia postarali.

Deviataci sprevádzali prvákov počas imatrikulácii a budú ich ochrancami počas celého tohto roka.

Moderátormi tejto milej slávnosti boli  Alžbeta Androvičová a Ján Peťko, ktorí svoju úlohy zvládli na výbornú. O hudbu sa staral Martin Filo z 9.A, program si pripravovali žiaci 9. ročníka: Lucia Smiešková,Laura Kuricová, Matej Badura, Marek Staňo, Marek Franek, Adam Schnierer - šmolkovia.

Imatrikulácie sa uskutočnili v telocvični v ZŠ Varín. Najskôr bolo srdečné privítanie hosti a krátky príhovor pani riaditeľky, neskôr boli uvedení žiaci prvého ročníka.
Samotný program mal dve časti:
  1. časť- ukážme deťom, čo sa naučili šmolkovia na hodine šmolko výchovy v šmolko škole, ktorá je hneď vedľa čarovného lesa
  2. časť- Ako sa šmolkovi Marekovi nechcelo ísť do šmolko školy.
Po programe nasledovalo imatrikulovanie žiakov prvého ročníka. Na pamiatku dostali prváci  imatrikulačný list a pamätné tričko, ktoré im bude pripomínať tento deň. Imatrikulačný sľub dostali aj triedne učiteľky, aby si ho žiaci mohli dať do svojej triedy. Takto si môžu pripomínať sľuby, ktoré dali svojich ochrancom, učiteľom a rodičom.
Keď už boli všetci žiaci pasovaní za žiakov našej školy, mali možnosť odfotografovať sa so Šmolkami na pamiatku.

Nech sa našim prváčikom darí.