Hlavná stránka

Okresné kolo geografickej olympiády


Dňa 7.2.2019 sa v zasadačke Mestského úradu v Žiline uskutočnil 47. ročník okresného kola geografickej olympiády. Takmer 200 žiakov rozdelených do 3 kategórií súťažilo v 2 častiach. Prvá časť pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov.

Okresného kola sa namiesto pôvodných 9 zúčastnilo len 7 žiakov našej školy: Sára Zimenová (5.A), Terézia Bieliková (5.B), Branislav Dominiak (6.B), Martin Synák (7.A), Adam Verčík (7.A), Ondrej Blaško (8.A) a Tomáš Málik (9.B).

Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní úspešní riešitelia:

Kategória G (5. ročník): Sára Zimenová (5. miesto) a Terézia Bieliková (13. miesto)

Kategória F (6. a 7. ročník): Branislav Dominiak (11. miesto)

Kategória E (8.a 9. ročník): Ondrej Blaško (1. miesto) - postupuje do krajského kola

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Ondrejovi prajeme veľa  úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2019.