Akcie

2% MŠ


Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní
Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne
(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných materskou školou.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  1. Zamestnanec:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie „POTVRDENIA o zaplatení dane ....“.
  • Vyplňte „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ .
    (uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane)
  • Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska, prípadne odovzdajte v materskej škole do 26.04.2019 („Potvrdenie o zaplatení dane...“ + „Vyhlásenie...“).

Potrebné tlačivá sú zverejnené na webovom sídle: www.skola-varin.sk – časť Materská škola a k dispozícii v materskej škole.

  1. Daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie:
  • podá daňové priznanie do 31.marca 2019 a vyplní v ňom časť „Vyhlásenie..."

Údaje prijímateľa:

identifikačné čislo (IČO): 173196170590
právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku
Sídlo – Ulica: Bernolákova
súpisné/orientačné číslo: 473
PSČ: 013 03
Obec: Varín

Ďakujeme za Vašu podporu.

Vedenie RZ   Varín, február 2019