Hlavná stránka

Aktivity apríl 2019


Aktivita

Termín

Určené

Svetový deň vtáctva – 1. apríl

01.04.2019 o 14:30h

 

Testovanie z predmetov MAT a SJL, Testovanie T9-2019

03.04.2019

pre žiakov 9. ročníka

Environmentálna aktivita– Vítanie vtáčej jari

05.04.2019 o 17.00h

pre žiakov 5. ročníka

Deň narcisov – Liga proti rakovine – spolupráca s Úniou žien vo Varíne

- rozhlasová relácia

- tematická nástenka

- zapojenie sa do verejnej zbierky

11.04.2019

 

Deň Zeme – spolupráca so Správou NP Malá Fatra vo Varíne

17.04.2019 alebo 24.04.2019 (podľa počasia)

 

Základný plavecký výcvik

09. 04.2019 – 15.04.2019

pre žiakov 3. ročníka

Triedne rodičovské združenia, konzultácie

24.04.2019 o 15.00h

 

Školské kolo biologickej olympiády

do 12.04.2019

 

Zápis budúcich prvákov

15.04., 16.04.2019

 

Hodnotiaca pedagogická rada

: 25.04.2019

 

Environmentálny Projekt Bocian bielyŽiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt – spolupráca so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne – 2. ročník

apríl 2019 – máj 2019

 

Školské kolo speváckej súťaže Slávik

apríl 2019

 

Vyhodnotenie školskej súťaže vyhlásenej Školskou knižnicou pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, Varín - Najkrajšia rozprávková bytosť v slovenských ľudových rozprávkach

apríl 2019

 

"ŽIVEKO 2019- Žiacka vedecká ekologická konferencia"

30.04.2019

 

Zber PET vrchnáčikov, tonerov, bateriek, recyklácia a triedenie odpadu

Príprava na zber papiera – „Zberáme so zberkami“

   

Príprava žiakov 8. a 9. ročníka na prijímacie pohovory na stredné školy

apríl 2019-máj 2019

 

Pripraviť žiakov na súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku Krása umeleckého slova v cudzom jazyku

apríl 2019,

 

Okresné kolo biologickej olympiády v CVČ Kuzmányho 105, Žilina – kategória E (zoológia, botanika, geológia)

   

Environmentálny Projekt Príbeh troch šeliem – Príbeh vlka

apríl 2019

 

Súťaž – Strom života – Týždeň pre Zem

16.04.-22.04.2019

 

Týždeň hlasného čítania, (Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov)

apríl 2019

 

Mestské kolo súťaže Shakespeare´s day, 10. ročník

24.04.2019

 

Biologická olympiáda kategória D – okresné kolo

25.04.2019

 

IQ olympiáda 2019, IX. ročník

08.04.2019 – 12.04.2019

pre žiakov 5.-9. ročníka

Odoslanie prihlášok žiakov 9. ročníka na stredné školy

apríl 2019

 

Návšteva predškolákov v prvých triedach – spolupráca s materskou školou

26.04.2019

 

Diagnostika žiakov 8. ročníka – Proforientácia

10.04.2019 10.30 h – 12.55 h – VIII.B

11.04.2019 10.30 h – 12.55 h – VIII.A

   

Podpora detí s autizmom – zapojenie sa do kampane „Rozsvieť modrú“

02.04.2019

 

Prednáška – Prevencia kriminality (Ako sa nestať obeťou respektíve páchateľom trestného činu) s npor. JUDr. Paulou Dobrovolskou

09.04.2019

pre žiakov 8. ročníka