Hlavná stránka

Krajské kolo Geografickej olympiády


Dňa 11.4.2019 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E a F. Na súťaž postúpili v každej kategórii traja najúspešnejší z okresných kôl, ktorí si zmerali sily z poznatkov v teoretickej a monotematickej časti, ako aj z praktických zručností v práci s mapou.

Našu školu reprezentoval Ondrej Blaško z 8.A ako víťaz okresného kola v kategórii E (8. a 9. ročník). Ondro zvládol viac ako 75% náročných úloh – stal sa úspešným riešiteľom a z 30 súťažiacich obsadil 12. miesto.

Srdečne blahoželáme k peknému výsledku!