Hlavná stránka

Biologická exkurzia


V piatok 31. mája boli naši šiestaci na Biologickej exkurzii. Navštívili sme niekoľko významných miest, a to nie len z biologického, ale i historického a európskeho významu.

Začali sme prehliadkou klasicistického Topoľčianskeho zámku, ktorý obklopuje rozsiahly anglický park. Zámok je zaujímavý zachovalým dobovým interiérom, zámockou knižnicou, obsahujúcou viac ako 14 000 zväzkov a zbierkami keramiky a porcelánu. Zámok bol letným sídlom Habsburgovcov. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Súčasťou komplexu je aj jazdiareň s presláveným chovom koní v národnom žrebčíne, založenom v roku 1921. Svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní.
Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo viac ako 8000 koní. Jedinečnosť Národného žrebčína spočíva v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť plemien koní. Početnosť stáda predstavuje 550 kusov. Centrom žrebčína je historická jazdiareň vybudovaná v roku 1910.

Našou ďalšou zastávkou bola Zubria obora. Iba na jedinom mieste na Slovensku, v dubových lesoch južného Slovenska pri Topoľčiankach, je možné na vlastné oči vidieť zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, „bratranca“ známejšieho amerického bizóna. Toto zviera bolo kedysi prirodzenou súčasťou európskych lesov. Dokonca ešte v devätnástom storočí ho bolo možné v prírode nájsť. O jeho výskyte aj na Slovensku svedčia niektoré miestne názvy: Zuberec, Zubrohlava, Zubrá a pod. Zubria zvernica v Topoľčiankach bola založená v roku 1958. Jej poslaním bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím, pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Cestou po náučnom chodníku mali žiaci možnosť absolvovať zaujímavé aktivity či už vedomostné alebo manuálne. 

Našou poslednou zastávkou bolo Arborétum Mlyňany. Ide o  špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied. Nachádza sa tu  najväčšia zbierka cudzokrajných drevín na Slovensku a jedna z najbohatších v strednej Európe. Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd). Jeho projekt vždyzeleného parku (Semper vireo) na ploche 40 ha patrí k prvým úspešne realizovaným veľkoplošným výsadbám vždyzelených drevín v Strednej Európe. Na základoch Ambrózyho introdukcie a aklimatizácie vždyzelených drevín sa v Arboréte Mlyňany po roku 1953, už ako súčasti Slovenskej akadémie vied, pod vedením riaditeľa Dr. Františka Benčaťa, rozbehol projekt introdukcie všetkých perspektívnych cudzokrajných drevín do podmienok Slovenska. Mnohé prvé introdukcie drevín do bývalého Československa (expedícia do Číny v roku 1960, expedície do Severnej Kórei v rokoch 1981-1985) boli uskutočnené práve v Arboréte Mlyňany SAV. V závere prehliadky arboréta sme navštívili záhradníctvo, kde si žiaci kúpili niekoľko rastlín.