Hlavná stránka

Výstava „Anatómia ľudského tela“


V závere minulého školského roka vtedajší siedmaci pripravili pre svojich spolužiakov tematickú výstavu z biológie „Anatómia ľudského tela.“ Jednotlivé dvojice či trojice mali za úlohu vyrobiť orgány ľudského tela v čo najreálnejšej podobe. Pečeň, srdce, pľúca, ucho, kosť, kožu, zub, neurón, mozog či oko potom vystavili vo vestibule školy. Žiaci vyrobili skutočne verné kópie orgánov a veríme, že sa tým aj veľa naučili. Ich modely budú slúžiť na ďalšiu výuku anatómie v siedmom ročníku.