Hlavná stránka

Hodina s "funtronicom"


Naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať si učenie hrou pomocou učebnej pomôcky - Funtronic. Funtronic - interaktívna podlaha poskytuje veľké možnosti vo vyučovaní, pri pohybe žiakov, pri zábave. Rozvíja tímové schopnosti, pohybovú koordináciu, logické myslenie, postreh a vnímanie žiakov. Štvrtáci si preverili svoje vedomosti z anglického jazyka, vlastivedy, prírodovedy, zahrali si futbal a spoločne vedomostnú hru  bojové lode. Hodina bola pre nich príjemným spestrením vyučovania.

Ďakujeme za prezentáciu pánovi P. Zrníkovi.