Hlavná stránka

Dajme spolu gól


V tomto školskom roku sme sa po druhýkrát zapojili do skvelého športového projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz. Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. Vďaka projektu sme získali materiálne vybavenie: futbalové lopty, sieťku na lopty, rozlišovacie tričká, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačné rebríky a tričká pre malých hráčov. Naši chlapci-predškoláci sa pod vedením Mgr. Jána Holúbka budú pravidelne rôznymi pohybovo-športovými aktivitami pripravovať na osvojenie si základov techniky futbalu, zlepšia sa ich základné pohybové návyky. Cieľom projektu je podpora zdravého životného štýlu, rozvoj kognitívnych funkcií detí a motivácia detí k športovým aktivitám a k trvalému pozitívnemu vzťahu  k športu.

Naši predškoláci majú úžasnú radosť z hry a pohybu, čo dokázali už na 1. tréningu.