Hlavná stránka

Aktivity december 2019


Aktivita
Termín
Určené
Aktivity celoslovenskej kampane Červené stužky, Svetový deň boja proti AIDS
02.12.2019- 04.12.2019
 
Mikulášsky koncert – ZUŠ KNM, pán D. Žák
06.12.2019
pre žiakov I. a II. stupňa
Školská akcia pre rodičov a verejnosť Dobrá novina, šťastná hodina
11.12.2019 o 15.30 h
 
Ľudové zvyky a tradície – Chodenie Lucií
13.12.2019
 
Zdokonaľovací plavecký výcvik
09.12.2019 – 13.12.2019
pre žiakov VI. ročníka
Vianočné zvyky + vianočné priania v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne
december 2019
 
Vianočná burza výrobkov našich žiakov
december 2019
 
Školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko
december 2019
 
Pytagoriáda P3, P4, P5
10.12. 2019
 
Pytagoriáda P6, P7, P8
11.12.2019
 
Vianočný futsalový zápas/iná športová akcia
   
Plnenie úloh potrebných k získaniu titulu UnicefŠkola priateľská k deťom (vianočná zbierka)
december 2019
 
Vianočné prestieranie – súťaž o najkrajšie prestretý stôl
december 2018
 
Vianočné zvyky a tradície – Integrované tematické vyučovanie 
19.12.2019
II.A, II. B a II. C
Medzinárodný vianočný pozdrav – literárno-hudobná rozhlasová relácia
20.12.2019
 
Vianočné prázdniny:
23.12.2019 do 07.01.2020