Akcie 2016/2017

Divadelné predstavenie Abeceda zdravia

A opäť k nám zavítalo divadlo. Tento krát sme sa učili abecedu. A nie obyčajnú. Učili  sme sa abecedu zdravia. Deti veselo spievali, tancovali opakovali písmenká  a naučili sa, čo je to imunita a na čo ju máme. V triede bolo veľmi veselo. Deťom sa predstavenie páčilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Hry v snehu

Tento rok bola veru snehová nádielka  poriadna. A nemohli sme ju nevyužiť.  Pri každom pobyte vonku  si naši najmenší  sneh vo veľkom užívali.  Niektorí  sa lopárovali, iní stavali snehuliakov, guľovali  sa alebo sa len tak v ňom váľali. Stavali pevnosti,  otláčali stopy, vyrábali  snehových  anjelov.  A dokonca  sa našli aj takí, ktorí sneh maľovali. Aktivít v snehu sa dá vymyslieť naozaj veľa. Treba na to len teplé oblečenie, obuv, hrubé rukavice fantáziu, dobrú náladu a množstvo detského smiechu. Tešíme sa všetci na budúcoročnú  nádielku.

Viac...

Staráme sa o zvieratká v zime

Aj naši škôlkari myslia na zvieratká v zime. Preto sa jedno dopoludnie vybrali deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok a Lienok k rieke Váh s pečivom v rukách. Pri Váhu ich čakalo množstvo kačiek, ktoré čakali na dobroty, ktoré im naši maličký doniesli.  Keď nakŕmili kačky, zišli sa všetky triedy na škôlkarskom dvore, kde naplnili  dobrotami aj kŕmidlá  pre vtáčatká. Deti mali z tejto akcie veľkú radosť a dobrý pocit, že aj takto môžu pomôcť uzimeným a hladným zvieratkám.

Viac...

Školská zrelosť

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 22.02.2017 pripravila prednášku pre rodičov detí z materskej školy na tému: Školská zrelosť, na ktorú bola pozvaná prednášajúca psychologička p. PhDr. Ľubomíra Halásová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva zo Žiliny. Tejto prednášky sa zúčastnili rodičia predškolákov z dvoch tried materskej školy. Pani psychologička podala rodičom základné informácie o tom, ako by malo byť dieťa pripravené na vstup do 1. ročníka ZŠ, vysvetlila základné pojmy o školskej zrelosti, školskej pripravenosti. Na záver prebehla diskusia, v ktorej mali možnosť rodičia vyjadriť sa k danej téme. Plánujeme i naďalej poskytovať rodičom ďalšie informácie a pomoc.

Viac...

O čom sa učia Včielky

Naše deti včeličky mali jedno dopoludnie  veľmi výnimočné. Na ich hodine sa totiž zúčastnila aj pani riaditeľka, ktorá sa prišla pozrieť, ako so svojou pani učiteľkou pracujú. A že to bola veľmi zaujímavá hodina. Deti  sa preniesli  do sveta trpaslíkov. S nimi obdarili  vianočnými darčekmi rôzne zvieratká a zároveň  sa takouto dramatizáciou a hravou formou oboznámili s počtami od jeden do šesť. Aj takáto veselá môže byť matematika v materskej škole. Deti boli  z hodiny nadšené, krásne  sa zapájali a odniesli si  z nej nové poznatky. Deti, ste naozaj šikovné!

Viac...

Vianočné trhy

Tak ako každý rok, aj tento sa vo vestibule našej materskej školy organizovali Vianočné trhy. Výrobky, ktoré zdobili stoly, boli naozaj vydarené. Rodičia, pani učiteľky, ale aj deti tento rok vytvorili krásne ozdoby, svietniky, ikebany, ktoré umocnili prichádzajúcu sviatočnú atmosféru. Tým, ktorí svojimi dielami prispeli na túto už tradičnú akciu chceme poďakovať a zároveň chceme k tvorivosti povzbudiť aj ostatných rodičov, starých rodičov, súrodencov...Všetky nápady a príspevky sú vítané...napokon robíme to pre našich najmenších.

Viac...

O trpaslíkovi Hundroškovi

Nie každá obec sa môže pochváliť, že má autorku detskej knihy. My ju však vo Varíne máme a preto sme si ju pozvali do našej materskej školy v rámci plnenie cieľov z projektu predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku. Jedno dopoludnie nás v materskej škole navštívila Monika Nováková, naša rodáčka a autorka knižky „O trpaslíkovi Hundroškovi“. Pripravila si pre deti peknú besedu, na ktorej sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok, Žabiek a Lienok oboznámili s touto knižkou. Beseda bola obohatená o pekné obrázky, veselé historky trpaslíka a konverzáciu s autorkou. Deťom sa toto popoludnie veľmi páčilo. Knižku dostala každá trieda a s ďalšími príbehmi trpaslíka sa deti oboznamujú so svojimi pani učiteľkami.

Viac...

Vianočné besiedky

To, že na Vianoce jeden druhého obdarúvame, vie každý. Nie je to ináč ani u našich najmenších. Im nosí darčeky Ježiško a oni chcú svojim najbližším taktiež darovať niečo zo srdiečka. Preto tak, ako každý rok, deti z tried sovičiek, mravčekov, včielok  a žabiek  zabalili svojim najbližším najkrajší darček, vo forme básničiek, vinšov a pesničiek prostredníctvom besiedok.  Besiedky boli krásne a tešili sa z nich obe strany darujúci aj obdarúvaní. Nie nadarmo sa hovorí, že dar zo srdca je najkrajší dar o to viac, keď je zo srdiečka našich najmenších.

Viac...

Vianočné tvorivé dielne u Mravčekov a Sovičiek

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a každý sa pripravuje na ne poctivo. Nie je to inak ani v našej MŠ. Deti z triedy sovičiek si v spolupráci s pani učiteľkami a rodičmi zorganizoval tvorivé vianočné  dielne, aby si tak spríjemnili tieto očakávané sviatky v roku. Účasť bola hojná a výsledkom boli krásne sviatočné výrobky. Rodičom za účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Viac...

Zajačiky zdobia medovníky

Aj naši najmenší škôlkari z triedy zajačikov chceli priložiť ruku k dielu a pripojiť sa k prípravám na Vianoce. Tak si jedno popoludnie v spolupráci s rodičmi zorganizovali zdobenie medovníčkov. Mali pripravené koláčiky, ktoré so svojimi rodičmi mohli kreatívne vyzdobiť. Či sa im to podarilo? Posúďte sami... Akcia to bola vydarená, v triede panovala sviatočná atmosféra a všetci odchádzali spokojní. Rodičom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie kreatívne popoludnia s nimi.

Viac...

Pečenie oplátok

Na Vianoce sa kedysi ľudia pripravovali rôznymi spôsobmi. Zachovalo sa množstvo tradícií a jednou z nich je aj pečenie oplátok. To sme si pripomenuli aj v našej materskej škole. Jedna z našich pani učiteliek, Katka Šušoliaková, túto tradíciu zachováva do dnešnej doby a preto prišla pečenie vianočných oplátok predviesť aj našim najmenším. V triedach sa šírila vôňa, deti si pochutnávali na čerstvo upečených oplátkach a zas sme všetci boli opäť o krok bližšie k prichádzajúcim Vianociam.

Viac...

Prišli k nám Lucie 

Tradícia návštevy Lucií sa udržiava v našej škole každý rok. Tento rok tomu nebolo ináč. Deti   z tried Sovičiek, Mravčekov, Zajačikov, Včielok, Žabiek a Lienok sa jedno dopoludnie zišli v jednej z tried a napäto očakávali, čo sa bude diať. Onedlho sa objavili Lucie – žiačky základnej školy v sprievode hudby a predviedli naším najmenším pásmo básní, piesní a tradícii. Deti napäto pozorovali a odmenili žiakov potleskom. Žiakom deviatych tried Varínskej ZŠ a ich p. učiteľke Vojtekovej veľmi pekne ďakujeme za to, že spestrili a obohatili blížiace sa sviatky. A tešíme sa na nich zase o rok.

Viac...

Zdobíme si vianočný stromček

Svieť nám stromček jagavý.....ozýva sa spev z každej z tried. Aj nám jeden spoločný pribudol vo vestibule našej materskej školy. A čo na ňom nájdete? Ozdoby, ktoré deti každej triedy vyrábali so svojimi pani učiteľkami. Aj tento rok sa im veľmi vydarili....napokon, presvedčte sa sami ...

Viac...

Privítali sme Mikuláša

Aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Deti ho s očakávaním vítali, recitovali a spievali ako o preteky, aby si zaslúžili sladkú odmenu. A čo čert? Veru niektorých nezbedníkov nám chcel aj zobrať. Tento krát sa za nich prihovoril anjel a pani učiteľky. Či pomohlo? Uvidíme o rok ...

Viac...

Navštívili sme našich hasičov

Ako to funguje u hasičov? Tak s tým sa oboznámili aj naši preškoláci z tried mravčekov a sovičiek, keď sa v jedno dopoludnie vybrali na návštevu do miestnej požiarnej zbrojnice. Tam ich už čakali a milo privítali príslušníci Varínskeho hasičského zboru. Tí mali pre našich najmenších pripravené množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Deti sa oboznámili s hasičským náradím, obzreli si interiér požiarnej zbrojnice a posedeli si v požiarnickom aute. Toto zážitkové dopoludnie malo u detí veľmi pozitívny ohlas. Boli z programu veľmi nadšené. Ujom hasičom ďakujeme, že si našli na nás čas a dovolili nám bližšie spoznať ich náročnú prácu.

Viac...

Deň materských škôl

9. október je Dňom materských škôl na Slovensku. Keďže aj tá naša mala svoj sviatok, chceli sme ho patrične osláviť. Preto sme otvorili jej brány pre rodičov. V tento deň mohli deti so svojimi rodičmi stráviť popoludnie v priestoroch svojich tried. Previedli rodičov po známych priestoroch, poukazovali im svoje obľúbené hračky a keď sa s nimi zahrali, spoločne odišli s pestrými zážitkami domov. Popoludnie sa deťom aj rodičom páčilo a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

 

Viac...

Ako sme sa učili o včielkach

To, že je včielka veľmi užitočné a usilovné zvieratko, vie každý z nás. Po zaujímavej prednáške o týchto malých stvoreniach, to vedia už aj naši najmenší. Jedno dopoludnie sa deti zo všetkých tried stretli v sovičkovej triede, kde sa s tajomným včelím svetom oboznámili. Pani učiteľka Dominika Poliaková mala pre deti pripravenú zaujímavú prednášku o živote včielok, ich užitočnosti a dôležitosti v prírode. Deti mali možnosť dotknúť sa ozajstných plástov, pod lupou si pozrieť rozdiel medzi osou a včelou a dokonca si vyskúšať aj včelársky oblek. Tento školský projekt so zážitkovým učením sa deťom veľmi páčil. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší!

Viac...

Príbehy medvedice Fatry

Každý z nás vie, že najväčšie žijúce zviera v našich lesoch je Medveď hnedý. O ňom a jeho živote prišli jedno dopoludnie porozprávať deťom ochranári z Národného parku. Tento čas deti z tried sovičiek a mravčekov strávili počúvaním zaujímavých informácií o živote tohto nášho najväčšieho predátora. Teta ochranárka mala pre deti pripravené množstvo zaujímavých informácií a pekných aktivít. Deťom sa táto výuková aktivita spojená s tancom a zážitkový učením veľmi páčila.

Tetám ochranárkam veľmi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Viac...

Starká, starký, máme Vás radi!

Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári. A o to, aby tých vrások na duši bolo menej sa postarali aj deti z triedy sovičiek pod vedením p. uč. Ondrušovej a Turačkovej, ktoré svojim vystúpením obohatili program pre našich seniorov. Pásmom básničiek, pesničiek a tančekov vyčarili úsmev na tvárach našich najstarších občanov a aspoň takýmto milým darčekom sa im poďakovali a spríjemnili toto sviatočné popoludnie.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Povedz mi čo ješ a ja ti poviem kto si….takto znie jedno múdre porekadlo. A so zdravou stravou sa oboznamovali aj naši najmenší z tried lienok, zajačikov, včielok, žabiek, sovičiek a mravčekov prostredníctvom týždňa zdravej výživy, ktorý prebiehal v našej MŠ. Deti v spolupráci s rodičmi doniesli množstvo ovocia a zeleniny, ktorým si spestrili svoj jedálničiek. Pani učiteľky chystali a deti s chuťou hryzkali, čo im mamičky nabalili. Z najkrajších kusov ovocia a zeleniny bola zriadená vo vestibule MŠ aj výstavka, do ktorej mohol ktokoľvek prispieť svojou peknou úrodou, alebo kreativitou. Týmto chceme všetkým, ktorí prispeli poďakovať a tešíme sa na ich výtvory aj ďalší rok.

Viac...

Ako sme sa zabávali so Šašom Jašom

Smiech predlžuje život a smiech deťom rozdávajú aj šašovia. Jeden z takých zábavných a smiešnych šašov, navštívil aj našu škôlku. A že s ním bolo naozaj veselo, môže potvrdiť každý z nás. Jedno dopoludnie sa deti z tried lienok, zajačikov, včielok, žabiek, sovičiek a mravčekov zišli v jednej kúzelnej triede, aby si pozreli, čo si tento šašo pre nich pripravil. Počas jeho vystúpenia sa z triedy ozývalo množstvo smiechu a jasotu. Šašo mal pre deti pripravené nielen humorné scénky, ale aj veľa zaujímavých trikov a kúziel. Na záver vytvoril zvieratká z balónov, ktoré si deti doniesli do svojich tried. Vystúpenie malo veľký úspech, o čom svedčil úsmev a radosť, ktorá sa odrážala na tvárach našich najmenších.

Viac...

Jesenné tvorivé dielne - Žabky

Jeseň, pani bohatá….sa spieva v jednej jesennej piesni. A že je naozaj bohatá na množstvo farieb a prírodnín sme sa presvedčili aj na jesenných tvorivých dielňach v triede žabiek. V jedno popoludnie sa v tejto triede zišli rodičia s deťmi a tvorili a pracovali, čo im sily stačili. Výsledkom boli prekrásne výrobky, ktorými vyzdobili interiér triedy. Za účasť rodičom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu s nimi.

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2