Akcie 2014/2015

Vesmír očami detí

 V mesiaci február bol Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlásený XXX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí 2015”. Hlavnou myšlienkou súťaže je dať deťom priestor na vyjadrenie ich predstáv o vesmíre. Z krásnych prác mali radosť deti aj pani učiteľky. Do tejto súťaže boli zaslané aj najzaujímavejšie práce našich predškolákov. Zo 469 prác, pre okresy Žilina – Bytča,  bola medzi 25 postupujúcimi do celoslovenského kola vybraná  aj práca našej Henrietky Hliníkovej z triedy sovičiek. Henrietka si so svojou pani učiteľkou Katkou Schmidtovou bola prevziať cenu do Makovického domu v Žiline.  Z tohto úspechu sa všetci veľmi tešíme. Henrietke a jej pani učiteľke gratulujeme!

Viac...

Ako trávime pobyt vonku

21. marec je vyhlásený ako Medzinárodný deň lesov.

Keďže tento rok pripadol na sobotu, deti si ho z tried Sovičiek a Mravčekov oslávili trošku v predstihu a to výletom za brány škôlky. Keďže les ako taký je od materskej školy ďalej, spolu s pani učiteľkami sa vybrali k okoliu rieky Varínka na Kamence. Tam pozorovali živočíchy a rastlinky v blízkom okolí rieky, rozprávali sa o správaní sa v lese a o tom, ako je potrebné, aby sme si chránili prírodu. Zahrali sa rôzne hry a nadýchaní čerstvého vzduchu sa plní zážitkov vrátili späť do materskej školy.

Viac...

O čom sa učia zajačiky

 Prírodu delíme na živú a neživú. Obe zložky sú pre nás nevyhnutné a vedia to už aj deti z triedy Zajačikov. Pani učiteľka deti oboznámila s touto témou veľmi zaujímavou aktivitou. Deti sa prostredníctvom hry a riešenia problémových otázok naučili prírodu takto deliť a určovať jej jednotlivé zložky. Téma deti zaujala a odchádzali domov s novými poznatkami a zážitkami. 

Viac...

Návšteva knižnice

 Keď mám peknú knižku v ruke, 
hoci neveľkú,
je to, akoby som stretla
dobrú priateľku…

 Marec je mesiac knihy. Aj naše deti to vedia. Tak, ako každý rok v tomto mesiaci,  navštívili so svojimi pani učiteľkami obecnú knižnicu vo Varíne. Teta knihovníčka si pre deti pripravila zaujímavý program a malé občerstvenie. S deťmi si prečítala básničky o zvieratkách a hravou formou ich oboznámila  s pravidlami a chodom knižnice. Deti sa krásne zapájali do rozhovoru a odpovedali na otázky tety knihovníčky. Bolo to príjemne strávené dopoludnie, z ktorého sme si priniesli množstvo zážitkov. 

Viac...

Fašiangy, Turíce

 Začiatkom februára sa deti z triedy mravčekov zúčastnili ,,Fašiangového vystúpenia“ v obci. Seniorom predviedli pestrý kultúrny program, v ktorom im zatancovali tance rôzneho druhu,  zarecitovali  veselé básne a zahrali scénky, ktoré si pripravili so svojimi pani učiteľkami. Prítomní sa bavili a naše deti odmenili veľkým potleskom!

Viac...

Karnevalová zábava

,,Chystajte sa všetci k nám, začína sa karneval!
Fašiangový, ozajstný, isto bude zábavný.“

 A konečne prišiel deň 11. február, ktorý bol naozaj fašiangový a veľmi zábavný. Deti od rána chodili do materskej školy vysmiate a plné očakávania. Dievčatá sa premenili na krásne víly, princezné, lienky a chlapci na pirátov, spidermanov, batmanov a rôzne rozprávkové bytosti. Deti sa v maskách zabávali, tancovali       a v celej škôlke bolo počuť smiech a radosť. Nechýbalo ani malé občerstvenie. Všade vládla príjemná atmosféra.

Viac...

Kŕmime labute a kačky

 Keď nastane zimné obdobie deti z našej materskej školy chodievajú kŕmiť labute a kačky ku rieke Varínka. Tak sa stalo aj tento rok. Deti z tried lienok, mravčekov a sovičiek sa vybrali v jedno dopoludnie na vychádzku k rieke. Hoci im aj bola zima, ich tváričky sa hneď usmievali, keď k nim priplávali krásne a vznešené labute. Neskôr sa odvážili aj kačky. Deti ich kŕmili prineseným suchým chlebíkom a rožkami. Zaželali sme im dobrú chuť a plní zážitkov sme sa vrátili do materskej školy.

Viac...

Návšteva Školy prírody – učíme sa o zvieratkách

Predškoláci z  tried mravčekov a sovičiek, sa zúčastnili výukového programu v Škole ochrany prírody vo Varíne, kde sa stretli s pracovníkmi ochrany prírody a rozprávali o živote zvierat v  zime. Formou prezentácie na interaktívnej tabuli deťom priblížili život zvierat a vtákov v zime. Zaujímavo im rozprávali o tom, kde sa zvieratká počas zimy ukrývajú, čím sa živia, ktoré z nich cez zimu spia. Deti sa počas celej prednášky zapájali do rozhovoru, vedeli odpovedať na položené otázky, čo svedčí o ich vzťahu k prírode a aj ku zvieratkám. Na záver si vypočuli príbeh, v ktorom sa zvieratká hádali. Múdra sova ich rozsúdila a povedala, že všetky zvieratká sú rozumné a každé z nich je iné.  

Viac...

Polepetko

  V jedno februárové dopoludnie navštívila našu materskú školu dvojica skvelých hercov zo Žiliny. Divadielko deťom priblížilo chlapca Polepetka, ktorý poplietol    úplne všetko.  S rozprávkou, ktorá okrem žartu skrývala aj výrazný edukačný zámer, previedli nenásilným spôsobom naše deti číselnou osou do 10, listnatými a ihličnatými stromami, domácimi a lesnými zvieratkami, základnými plošnými geometrickými tvarmi.  Deťom sa rozprávka páčila, veľa sme sa spolu nasmiali a tešíme sa na ďalšie vystúpenie.

Viac...

Vianočné besiedky

V predvianočnom období sme boli opäť svedkami krásnej akcie pre našich rodičov a starých rodičov. Deti si pre nich pripravili Vianočnú besiedku. A že sa veru bolo na čo pozerať! Prítomných hostí deti pozdravili básničkami, pesničkami ale i Vianočnými koledami. Nakoniec  boli deti odmenené veľkým potleskom od svojich rodičov.  

Viac...

Sviatok sv. Lucie

  V piatok 12.12.2014 k nám do materskej školy zavítali ,,Lucie“, ktoré deťom priblížili ľudové zvyky, ako napríklad ometanie kútov husacím pierkom. Naši škôlkari boli šťastní, keď im školáci spievali a hrali na harmonike. Nakoniec sa naši najmenší s Luciami odfotili a odmenili ich veľkým potleskom a sladkým cukríkom.

Viac...

Vianočné trhy

   V dňoch od 9.12.2014 sa naša  materská  škola premenila na predvianočnú tržnicu, kde sa predávali rôzne vianočné výrobky rodičov, detí i pani učiteliek. Všetkým, ktorý do vianočnej burzy prispeli, veľmi pekne ďakujeme!

Viac...

Mikuláš

  Dňa 5.12.2014 navštívil našich škôlkarov Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelikom a od sadzí ufúľaným čertom. Deti sa na jeho príchod veľmi tešili a privítali ho peknými pesničkami a básničkami. Za odmenu dostali balíčky a Mikuláš deťom prisľúbil, že o rok sa zase vráti a príde medzi nás.  

Viac...

Vianočné tvorivé dielne

  Deti si z tried Zajačikov a Včielok pozvali do škôlky svojich rodičov na Vianočné tvorivé dielne, kde spolu s rodičmi vyrábali vianočné ozdoby. Deti i rodičia boli veľmi šikovní, o čom svedčia aj ich výtvory. Výrobky boli použité na  Vianočných trhoch a niektoré nám dotvorili Vianočnú atmosféru v šatni.

Viac...

Zdobíme si stromček

Predvianočnú atmosféru v materskej škole bolo cítiť už v prvých decembrových dňoch. Deti si vo vestibule škôlky ozdobili vlastný Vianočný stromček. A že je nádherný, stačí si len pozrieť foto....  

Viac...

Pinocchio

Dňa 25.11.2014 navštívilo našu materskú škôlku divadlo ,, Zo šuflíka“ zo Žiliny s rozprávkou Pinocchio. Deti sa naučili spolu s Pinocchiom, že klamať sa nevypláca. Divadielko sa im veľmi páčilo a preto ho ocenili veľkým potleskom.    

Viac...

Jesenné tvorivé dielne

  Deti z triedy Sovičiek a Žabiek si do škôlky pozvali svojich rodičov, aby si spoločne zhotovili tekvičkových  a gaštankových panáčikov. Rodičia si priniesli tekvičky, pani učiteľky nachystali rôzny materiál na ich dotváranie a detičky vložili svoju fantáziu. Nakoniec sa bolo na čo pozerať – každý výtvor bol jedinečný a krásny. Výrobky nám skrášlili šatne a dotvorili príjemnú jesennú atmosféru.

Viac...

Svetový deň výživy

Počas jesenných dní to v našej škôlke krásne voňalo. Všade bolo cítiť vôňu ovocia a zeleniny. S pani učiteľkami sme si pripomenuli ,,Svetový deň výživy”. Rozprávali sme sa o ovocí, zelenine a pripravili sme misy plné vitamínov. Nakoniec sme všetku tú dobrotu aj     spapali –mňam!

Viac...

O PSÍČKOVI A MAČIČKE

V jedno októbrové dopoludnie vládla v našej materskej škôlke vzrušujúca atmosféra. Všetky deti sa tešili na príchod divadla, ktoré nám zahralo rozprávku ,,O psíčkovi a mačičke.” S hlavnými hrdinami sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky, zoznámili nás s mnohými zvieratkami a pripomenuli nám dôležitosť umývania zubov. Deti všetkých vekových kategórii boli psíčkom     a mačičkou unesení a odmenili ich veľkým potleskom.  

Viac...

Október - mesiac úcty k starším

,,Mám babičku, mám i dedka, som ich vnúča, radosť všetka.

K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko. 

A babička pečie, varí, spolu sa nám dobre darí.

Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj.“ 

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2