Zmluvy 2012

  Č. zmluvy Zmluvný partner Suma DPH Predmet
Prezerať 040/2012 Cool Milk s.r.o. 0 Áno predaj mlieka a mliečných výrobkov
Prezerať 0081/2011 Štátny pedagogický ústav 1959,93 Nie hnuteľný majetok štátu
Prezerať 201201057 Severoslovenské vodárne a kanaliyácie, a.s. 0 Áno dodávka vody z verejného vodovodu
Prezerať 1631918 Union poisťovňa, a.s. 720 Nie poistenie zodpovednosti na škodu
Prezerať 9103936107 Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 0 Áno dodávka plynu
Prezerať 9102891809 Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 0 Áno dodávka plynu
Prezerať 7224869-3 Stredoslovenská energetika ,a.s. 0 Áno dodávka elektriny
Prezerať 1 Odborový zväz pracovníkov 0 Nie
 1:2