Akcie

Futbalový a hádzanársky turnaj žiakov 2. stupňa

Dňa 27.6.2023 sa uskutočnil školský futbalový a hádzanársky turnaj žiakov 5. – 9. ročníkov zmiešaných družstiev. Dievčatá hrali hádzanú a chlapci futbal. Po dramatických vzájomných zápasoch sú výsledky nasledovné:

Viac...

Unicef
Literárna exkurzia pre žiakov 6. ročníka

20. júna 2023 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Ich prvou zastávkou bol Rodný dom Rázusovcov, kde je expozícia rozdelená do dvoch častí.  V pôvodných priestoroch „Rázusovie domu“  je umiestnená expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi, spisovateľke Márii Rázusovej-Martákovej a ich bratom Michalovi a Matejovi, významným mikulášskym kníhtlačiarom. 

Viac...

Turnaj Vybíjaná – dievčatá - Teplička nad Váhom 

Dňa 23.6.2023 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnili žiačky 6.B a 7.A. Poďakovanie za snahu a výkon patrí žiačkam:

Viac...

OLYMPIJSKÝ DEŇ v MŠ

Dňa 26.6.2023 sa naši škôlkari môžu pochváliť tým, že súťažili na olympiáde. Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so ZMOS, so samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách aj tento rok vyhlásil Olympijský deň. Mottom tohto ročníku bolo „Hýb sa, uč sa, Objavuj a Spoločne za lepší svet“.
Olympijský deň začal slávnostným nástupom družstiev, olympijskou hymnou, zapálením ohňa a zložením sľubu o čestnom a férovom súperení v podaní pani riaditeľky.

Viac...

Deň otcov

Tretia júnová nedeľa tradične patrí otcom, starým otcom. Žiaci našej školy na nich nezabudli. Starší žiaci pripravili reláciu ku tomuto sviatku do školského rozhlasu. Ostatní pripravovali pre nich rôzne darčeky, pozdravy, rozprávali sa o tom, ako sa otcovia o nich starajú, ako ich majú radi. Čítaním a písaním slohov poukázali na to, že tvoria  neodmysliteľnú každej súčasť rodiny. Vedia, že otec má v ich živote nezastupiteľné miesto.

Viac...

Exkurzia Zuberec

V mesiaci jún sa žiaci 1. -3. ročníka zúčastnili školskej exkurzie v Zuberci. Navštívili Múzeum oravskej dediny, kde mali možnosť vidieť ako žili naši predkovia. Spoznávali život ľudí oravskej dediny, ako  žili v skromných podmienkach, ako sa matky starali o deti, ako ich obliekali, čo jedli, ako si stavali  príbytky a vyrábali si všetko, čo potrebovali pre ku každodennému životu. Žiaci si mohli  vyskúšať remeselnícku činnosť z minulosti. Okrem zážitkov si mali možnosť  kúpiť výrobky týchto remeselníkov, ale aj to, čo si vyrobili samé pod ich vedením. Domov sa vrátili plní dojmov a  s poznaním, že si majú vážiť všetko, čo v súčasnosti majú.  

Viac...

Predškoláci v škole

Vo štvrtok 8. júna  prišli do našej školy pozrieť  prváčikov predškoláci. Prváci im ukázali, čo všetko sa za rok naučili. Ako vedia písať  a čítať písmenká, počítať. Porozprávali, čo sa všetko ešte v škole učí. Predškoláci nám ukázali ako sú pripravení a vypracovali pracovné listy, ktoré im skontrolovali a oznámkovali naši prváci. Spolu si zaspievali a zarecitovali. Predškolákom sa v škole páčilo a povedali, že sa už tešia a  od septembra radi prídu do našej školy.

Viac...

Exkurzia Banská Štiavnica

Dňa 9.6.2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie do Sv. Antona a Banskej Štiavnice. 

Exkurziu sme začali prehliadkou kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý je obklopený anglickým parkom so vzácnymi stromami. Okrem honosných salónov je súčasťou kaštieľa aj poľovnícka expozícia s poľovníckymi zbraňami a trofejami.

Viac...

Exkurzia Vrátna dolina

Dňa 6. júna 2023 sa žiaci 9. ročníka aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Diery predstavujú sústavu kaňonov a tiesňav v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec v Krivánskej časti Malej Fatry. Na turistickej trase z Terchovej – Bieleho potoka cez Nové a Dolné diery naspäť k hotelu Diery nás sprevádzala p. Anička Žideková zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach pripravila pre žiakov aj ďalšie aktivity (napr. poznávačku vtákov). 

Viac...

 Súťaž 1:0 PRE NEMČINU

Dňa 8.6.2023 sa na futbalovom štadióne MŠK Žilina uskutočnilo veľké finále „1:0 PRE NEMČINU“, ktoré usporiadal Goethe – Institut pod záštitou veľvyslanectva Nemecka. Na tomto turnaji sa zúčastnilo aj naše chlapčenské mužstvo. Jednotlivé tímy súťažili nielen vo futbale, ale aj po vedomostnej stránke z nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na šport, a to formou pexesa a kvízu. O 10:30 prebehol úvodný ceremoniál, v ktorom organizátori súťaže objasnili pravidlá celého dňa (v nemeckom aj v českom jazyku). Najskôr prebehol krátky kvíz z nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na futbal a jednotlivé tímy Nemecka.

Viac...

OLYMPIJSKÝ DEŇ DETÍ – 1. stupeň

Dňa 9.6.2023 sa v priestoroch školského ihriska, telocvične a priestorov školy konal Olympijsky deň detí na 1. stupni. V úvode olympijského dňa prebehol oficiálny ceremoniál – zapálenie olympijskej fakle, olympijská hymna a zahájenie celého podujatia. Jednotlivých disciplín sa zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa ZŠ. Všetky disciplíny boli zábavné. V každej disciplíne asistovali naši deviataci, ktorí merali a zapisovali výsledky každej triedy. Následne sa v každej disciplíne vybrali prví traja najlepší športovci, ktorí boli ocenení medailou, odznakom, kartou športovca a olympijským pexesom.

Viac...

Na bicykli bezpečne

23. mája 2023 navštívili žiaci 4. ročníka dopravné ihrisko v Krasňanoch. V areáli základnej školy si žiaci overili získané vedomosti z dopravných značiek prakticky na bicykloch a kolobežkách, ktoré nám poskytla základná škola. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Kým jedna skupina žiakov jazdila na bicykloch a kolobežkách, druhá a tretia skupina trávila čas na veľkom ihrisku v areáli základnej školy. Chlapci hrali futbal a dievčatá využili preliezky. Skupiny sa vystriedali. Na dopravné ihrisko a späť sme bezpečne prešli pešo po cyklotrase. Tento deň bol plný zážitkov a športu. Ďakujeme pani riaditeľke základnej školy Mgr. J. Kmeťovej za krásne strávené dopoludnie v areáli základnej školy.

Viac...

Škola v prírode

43 žiakov 4.A a 4.B triedy sa zúčastnilo od 29. mája do 2. júna 2023 školy v prírode v Čičmanoch. Ubytovaní sme boli v Penzióne Bystrík. Všetci sme boli veľmi spokojní s ubytovaním a so stravou. Animátorky so svojím animačným programom Akadémia Superhrdinov spríjemnili deťom pobyt v škole v prírode. Deti si animátorky obľúbili a výborne s nimi spolupracovali. Superhrdinovia, ktorých deti spoznali počas týždňa, sa volali: Komunikácia, Kreativita, Kritické myslenie a Spolupráca. Postupne sme sa oboznámili s celým areálom a pravidlami v ňom. V prvý večer boli deti obdarované od animátoriek tričkom, šiltovkou Wachumba. 

Viac...

Mladý záchranár

Prostredníctvom prezentácií, videí, učebnej pomôcky s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ Kamil a psík zdravotník sa žiaci učili a opakovali si základy prvej pomoci, ktorými sú dýchanie z úst do úst, masáž srdca, pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci.

Viac...

Outdoor classroom day

Svetový deň učenia vonku sa mal konať 18. mája.  Z dôvodu nepriaznivého počasia sa na našej škole síce nerealizoval v tomto termíne, no priaznivci učenia vonku si našli vhodný termín počas pekného počasia a nepremeškali príležitosť učiť inak a najmä inde ako v triede, a to vonku. 

Viac...

Staň sa vedcom a vynálezcom

Staň sa vedcov a vynálezcom je aktivita, ktorú v rámci dejepisu plníme so žiakmi každý rok. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti. Tento rok sa na  vynálezcov „premenili“  žiaci 5. - 9. ročníka, venovali sa tvorbe projektov a makiet, prostredníctvom ktorých nám predstavili historické obdobia.  Zo žiackych výrobkov sme pripravili výstavu vo vestibule školy, ktorá aj ostatným žiakom približuje podobu rôznych historických období.

Viac...

Exkurzia Kysuce

Oblasť Kysúc je rodiskom mnohých historických osobností , je známa množstvom kultúrnych pamiatok a geografických zaujímavostí, s ktorými sa rozhodli oboznámiť žiaci 9.ročníka v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry v posledný májový deň tohto roka.

V rámci „putovania“ po tejto oblasti sa dostali z Varína až do Veľkého Rovného, kraja drotárov, ktoré preslávil Andrej Ferko a Vladimír Ferko románom Ako divé husi. 

Viac...

Príbeh Slovenska: hudobno-vzdelávací program

Žiaci 8.a 9.ročníka sa dňa 26.5. zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu “Príbeh Slovenska”. Cieľom programu bolo pútavou formou spoznať dejiny vlastného národa a kultúry, ozrejmenie faktov histórie. Program sa dotýkal aj tém totality, socializmu, ŠTB, emigrácie, ZSSR, demokracie, A. Dubčeka atď. Hovorené slovo striedali piesne hrané a spievané naživo, priamo korešpondujúce s predstavovanou témou. Program bol veľmi poučný, veku primeraný, podporený video-projekciou. Žiaci boli vťahovaní do diania prostredníctvom aktivít, za ktoré boli odmenení. 

Viac...

Beh do Strečnianskych hradných schodov

Dňa 12.5.2023 sa dvanásti žiaci z 2.stupňa zúčastnili behu po schodoch, ktorých bolo 151. Ide o prekrásne podujatie, ktoré sa koná pod historickým hradom Strečno.

Víťazmi vo svojej kategórii boli:

1. miesto Eliza Milová 7.B
1.miesto Lukáš Gjer 7.A

Viac...

Týždeň modrého gombíka

Týždeň od 15. mája do 19. mája bol týždňom modrého gombíka. Zbierka je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Tento rok je výnos z tejto akcie venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Žiacka školská rada, ktorá túto aktivitu zastrešuje, úprimne ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli. Srdečná vďaka patrí i Lucke Novosadovej, Vanesske Mestickej z 9.A a Ninke Rolkovej, Anetke  Berešíkovej z 9. B, ktoré ochotne a zodpovedne navštívili všetkých darcov. Spolu sme pomohli a podarilo sa nám vyzbierať 286,98 eur.

Viac...

Týždeň modrého gombíka

Týždeň od 15. mája do 19. mája bol týždňom modrého gombíka. Zbierka je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Tento rok je výnos z tejto akcie venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Žiacka školská rada, ktorá túto aktivitu zastrešuje, úprimne ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli. Srdečná vďaka patrí i Lucke Novosadovej, Vanesske Mestickej z 9.A a Ninke Rolkovej, Anetke  Berešíkovej z 9. B, ktoré ochotne a zodpovedne navštívili všetkých darcov. Spolu sme pomohli a podarilo sa nám vyzbierať 286,98 eur.

 

Testovanie všeobecných pohybových zručností žiakov 5. - 9. ročníka 

 Dňa 10.5.2023 sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnilo testovanie všeobecných pohybových zručností žiakov 5. – 9. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v ranných hodinách počas 2. VH.  Žiaci boli o testovaní vopred informovaní.

Viac...

SLÁVIK SLOVENSKA 2023 – OKRESNÉ KOLO 

17. 5.2023 sa konalo okresné kolo 31.ročníka Slávika Slovenska 2023. Súťaž prebiehala v priestoroch Základnej umeleckej školy FERKA ŠPÁNIHO v Žiline.

Vybraná bola žiačka 4.A triedy AGÁTA HLINÍKOVÁ, ktorá vyhrala  titul Absolútneho slávika v školskom kole 2023. Súťažila s dvomi ľudovými piesňami, jedna podľa vlastného výberu a druhá podľa požiadaviek organizátora Spevníček 2023. 

Viac...

MALÉ MAMY

Každoročne druhá májová nedeľ patrí našim mamičkám, preto sme na triednických hodinách, prírodovedy, pracovného vyučovania, v ŠKD  zaradili hru  na malé mamy. Žiaci získavali predstavu o tom, ako sa treba správať o malé bábätka– kŕmenie, prebaľovanie, ..... Aktivita sa páčila aj chlapcom. Zistili, že to nie je také jednoduché a  čo všetko treba obetovať, koľko trpezlivosti a lásky treba vynaložiť pri opatrovaní malého bábätka. 

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>