Zmluvy 2023

Hľadaj:

Č. zmluvy Názov zmluvy Zmluvný partner Adresa Predmet Detail Suma DPH Dátum zverejnenia Platnosť od Platnosť do Dátum podpisu Typ Zmluvy Príloha
10/2023 Zmluva o nájme priestorov Spojená škola Oslobodenia č.165, 01305 Belá, IČO: 42064813 prenájom učební pre ZUŠ právnicka 1100€ Nie 13.09.2023 18.09.2023 30.06.2024 13.09.2023 vlastná ZML_INT_046_ 2023._ZUŠ BELA doc.pdf
NZ-2023-031 INOMINÁTNA ZMLUVA Obec Varín Nám. sv. Floriána 1, 01303 Varín, IČO: 00321711 prenájom telocvične -futsal starší, športový detský, hasičský a športový-starší, mažoretky právnicka 5320€ Nie 13.09.2023 18.09.2023 30.06.2024 11.09.2023 vlastná ZML_INT_045_2023_OBEC_VARIN.pdf
001/2024 Zmluva o zájazde WACHUMBA ck. s.r.o. P.Mudroňa 1, 03601 Martin, IČO: 45284601 Škola v prírode 2024 právnicka 8060€ Nie 08.09.2023 27.05.2024 31.05.2024 08.09.2023 došlá ZML_EXT_001_2024_WACHUMBA.pdf
09/2023 Zmluva o nájme priestorov Michal Gábo P.O.Hviezdoslava 455, 01303 Varín prenájom NP telocvičňa -Basketbal fyzická 273€ Nie 08.09.2023 22.09.2023 31.12.2023 11.09.2023 vlastná ZML_INT_044_2023_GÁBOR.pdf
08/2023 Zmluva o nájme priestorov Gabriela Pražencová Hájik833/3, 01303 Varín prenájom NP telocvičňa -Volejbal fyzická 315€ Nie 05.09.2023 05.09.2023 31.12.2023 05.09.2023 vlastná ZML_INT_043_2023_PRAŽENCOVA.pdf
7/2023 Zmluva o poskytovaní stravy Obec Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 01324 poskytnutie stravy pre deti a zamestnancov MŠ právnicka 4,20/deň € Nie 04.09.2023 30.08.2023 04.09.2023 30.08.2023 vlastná ZML_INT_042_2023_Nezbudská Lúčka.pdf
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_197 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implantácií projektových aktivít v rámci národného projektu Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkva 11,P.O.BOX 58, 850 05 Batislava, IČO: 00164348 Podpora pomáhajúcich profesií3 právnicka 0,00€ Nie 22.08.2023 31.08.2023 31.08.2024 14.08.2023 došlá 4341407.pdf
9550 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci VIS Slovensko,s.r.o. Vysokoškolákov 33/B,01008 Žilina, IČO: 36006912 elektronický prístup licencia VIS právnicka 94,80€/mesiac€ Áno 15.06.2023 02.05.2023 15.06.2023 02.05.2023 došlá 9550_Zml_EXT_040_2023_VISSK.pdf
06/2023 Zmluva o nájme priestorov Veselá veda Slovensko o.z. Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, IČO: 52973972 Prenájom NP-učebne a vonkajšie priestory -letný tábor právnicka 100€ Nie 14.06.2023 11.05.2023 14.07.2023 11.05.2023 vlastná ZML_INT_039_2023_VESELA_VEDA.pdf
Zml-06/2023 Licenčná zmluva Dokumenta,a.s Strojnícka 103, 82105 Bratislava, IČO: 35966726 Registratúra -Admis DMS -licencia právnicka 645,36€ Áno 09.06.2023 06.06.2023 09.06.2023 06.06.2023 došlá ZML_EXT_038_2023_DOKUMENTA.pdf
01/2023 Zmluva o výkone dobrovoašníckej činnosti Jozef Šuták Dolná Tižina 454, 01304 Dolná Tižina Pomocný dozor počas súťaže 1:0 PRE NEMČINU fyzická osoba 0,00€ Nie 07.06.2023 07.06.2023 08.06.2023 07.06.2023 vlastná ZML_INT_037_2023_SUTAK_01_2023.pdf
EXT_036_2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 00162817 praktické vyučovanie MŠ právnicka 0,00€ Nie 29.05.2023 15.05.2023 26.05.2023 15.05.2023 došlá ZML_EXT_036_2023_SOŠP.pdf
05/2023 Zmluva o nájme priestorov prenájom NP -letný tábor Turgenevova 22, 04001 Košice,IČO: 44676280 Prenájom NP-učebne právnicka 240€ Nie 17.05.2023 04.05.2023 11.08.2023 04.05.2023 vlastná ZML_INT_035_2023_SIDAS.pdf
EXT_034_2023 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Stredná odborná škola pedagogická sv.Márie Goretti Horná 137, 022 01 Čadca,IČO: 00614866 odborná prax v MŠ právnicka 0,00€ Nie 15.05.2023 08.03.2023 09.06.2023 08.03.2023 došlá
EXT_033_2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 00162817 praktické vyučovanie MŠ právnicka 0,00€ Nie 15.05.2023 15.05.2023 26.05.2023 15.05.2023 došlá ZML_EXT_033_2023_SOŠP.pdf
032/2023 Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov MŠ Plavecký klub PLATESA Žilina Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina, IČO: 37973118 absolvovanie plaveckej prípravy žiakov MŠ právnicka 1845€ Nie 18.04.2023 18.04.2023 28.04.2023 18.04.2023 došlá ZML_EXT_032_2023_PV_PLATESA _2023.pdf
2408953483 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 54228573 poistenie DHIMa DrHIM právnicka 261,84€ Nie 04.04.2023 03.04.2023 04.04.2023 03.04.2023 došlá
EXT_030/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme priestorov Veselá veda Slovensko o.z. Veselá veda Slovensko o.z., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, IČO: 52973972 Prenájom NP-učebne právnicka 0,00€ Nie 31.03.2023 27.01.2023 31.05.2023 27.01.2023 vlastná ZML_EXT_030_2023 _Vesela veda.pdf
2408922074 Poistenie záchranarov v horách v SR Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 54228573 cestovné poistenie 7.3.-10.3.2023 LV právnicka 6,92€ Nie 07.03.2023 07.03.2023 10.03.2023 07.03.2023 došlá ZML_EXT_029_2023_GENER..pdf
02/2022 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme priestorov FK Fatran Varín P.O.Hviezdoslava 862/23, 01303 Varín, IČO: 54431182 zmena termín prenájmu právnicka 0,00€ Nie 07.03.2023 07.03.2023 31.03.2023 07.03.2023 vlastná ZML_EXT_028_2023_FK FATRAN_DOD..pdf
0272023 Dohoda o spolupráci Centrum poradenstva a prevencie Predmestská 1613, 01001 Žilina, IČO: 36143405 zabezpečenie pedagogických asistentov v školách právnicka 0,00€ Nie 14.02.2023 01.02.2023 31.08.2023 01.02.2023 došlá ZML_EXT_027_2023_CPP.pdf
EXT_026/2023 Zmluva o zabezoečení odbornej praxe Stredná odborná škola pedagogická sv.Márie Goretti Horná 137, 022 01 Čadca,IČO: 00614866 odborná prax ŠKD právnicka 0,00€ Nie 10.02.2023 17.01.2023 30.06.2023 17.01.2023 došlá ZML_EXT_026_2023_SOŠP.pdf
EXT 025/2023 Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ NEREUS ,spol. s.r.o. Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina, IČO: 36415138 absolvovanie plaveckej prípravy žiakov ZŠ právnicka 4120€ Áno 07.02.2023 03.02.2023 24.02.2023 03.02.2023 došlá ZML_EXT_025_2023_NEREUS.pdf
24/2023 Dohoda o spolupráci Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295 pedagogická prax právnicka 0,00€ Nie 31.01.2023 24.01.2023 31.08.2023 24.01.2023 došlá ZML_EXT_024_2023-UMB BB.pdf
23/2023 Dohoda o spolupráci Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295 pedagogická prax právnicka 0,00€ Nie 19.01.2023 11.01.2023 31.08.2023 11.01.2023 došlá ZML_EXT_023_2023_PUMB.pdf
04/2023 Zmuva o nájme priestorov Michal Gábor P.O.Hviezdoslava 455, 01303 Varín prenájom telecvične právnicka 483€ Nie 19.01.2023 13.01.2023 30.06.2023 13.01.2023 vlastná ZML_INT_022_2023_GABOR.pdf
03/2023 Zmluva o nájme priestorov Gabriela Pražencová Hájik 833/3, 01303 Varín prenájom telecvične právnicka 420€ Nie 13.01.2023 13.01.2023 30.06.2023 13.01.2023 vlastná ZML_INT_021_2023_PRAŽENCOVA.pdf
KŠ/ZO/2022KŠ12274-2 Dodatok č.1k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany Dosťbolo.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 0401 Košice, IČO: 54303869 služby poskytované v oblasti Kyberšikany právnicka 0,00€ Áno 13.01.2023 13.01.2023 31.12.2023 13.01.2023 došlá ZML_EXT_020_2023 Dodatok č.1_KŠ.pdf
54/2023/FF UMB -PP Zmluva o spolupráci Univerzita Matej Bela v Banskej Bystric Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30232295 pedagogická prax právnicka 14,49€ Nie 10.01.2023 10.01.2023 31.08.2023 10.01.2023 došlá
02/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme priestorov FK Fatran Varín P.O.Hviezdoslava 862/23, 01303 Varín, IČO: 54431182 zmena termín prenájmu právnicka 0,00€ Nie 10.01.2023 10.01.2023 30.06.2023 10.01.2023 vlastná ZML_INT_018_2023_FK FATRA.pdf
ZML_EXT_001_2023 Inominátna zmluva Obec Varín Nám. sv. Floriána 1, 01303 Varín, IČO: 00321711 prenájom telocvične právnická 2€/hod€ Nie 09.01.2023 09.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 vlastná ZML_EXT_001_2023_prenajom_2023.pdf