Oznamy

Aktivita

Termín

Určené

Regionálna súťaž – Hliadka mladých zdravotníkov – spolupráca s Červeným krížom
11.05.2018
pre žiakov I. stupňa (3.-5. ročník)
Fotenie prvákov – portrétové fotografie a deviatakov – tablá.
03.05.2018 od 8.30 h
 
Výchovno- vzdelávací program z predmetu GEG pre II. stupeň - Svet okolo nás – Vietnam- brána do Indočíny
04.05.2018 od 8.30 h
 
Informácie pre žiakov 8. ročníka o možnostiach štúdia na SŠ
máj 2018
 
Dopravná výchova – výcvik na dopravnom ihrisku v Krasňanoch
máj 2018
2. – 4. ročník 

Viac...

Aktivita
Termín
Určené
Deň narcisov – Liga proti rakovine – spolupráca s Úniou žien vo Varíne
13.04.2018
 
Deň Zeme – spolupráca so Správou NP Malá Fatra vo Varíne
- projektový deň – ochrana a tvorba životného prostredia, pracovné listy a aktivity s environmentálnym zameraním, triedenie odpadu, úprava skalky, dosadenie bylín do bylinkovej špirály
- upratovanie areálu školy, zbieranie odpadkov, výsadba nových rastlín, stromčekov
20.04.2018 (podľa počasia)
 
Triedne rodičovské združenia
10.04.2018 o 15.00 h
 

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY,
ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Termín: od 15.05.2018 do 17.05 2018 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod.

Viac...

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 5.- 8. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 21. marca 2018 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania deviatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T9-2018.

Viac...

Aktivita

Termín

Určené

Slovboj 2018 – 1. ročník regionálnej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry

26.03.2018

 

Súťaž v prednese anglickej poézie a prózy – Shakespeare´s day

15.04.2018

 

Divadelné predstavenie v Bábkovom divadle Žilina – Trafená hus

20.03.2018

pre žiakov 5. ročníka

Základný lyžiarsky výcvik (Terchová – Štefanová, Chata vo Vyhnanej)

od 26.02.2018 do 02.03.2018

pre žiakov 7. ročníka

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

22.03.2018

 

Viac...

V posledných dňoch prvého polroka sa nám podarilo zakúpiť odpadkové koše na separovaný odpad. Tieto koše sme umiestnili do 5.B a 7.A triedy a do vestibulu školy.

Týmto by sme radi upriamili pozornosť na správne separovanie- každý odpad má svoje miesto vo farebne odlíšenej nádobe. Veríme, že deti správnym separovaním prispejú k odľahčeniu ekologickej záťaže našej Zeme. 

Viac...

Dňa 06.02.2018 (utorok) o 16:00h sa uskutoční RZ zamerané na informácie o štúdiu na stredných školách.

Pozvali sme zástupcov stredných škôl, ktorí Vám poskytnú informácie o jednotlivých učebných a študijných odboroch, o duálnom vzdelávaní a zodpovedajú na Vaše otázky priamo u nás v škole.

RZ sa môžete zúčastniť aj so svojím deviatakom.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

Aktivita
Termín
Určené
Návšteva bábkového divadla (Perinbaba)
13.2.2018
1.a 2. ročník
Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana -náučný divadelno-šermiarsky program
05.02.2018
pre žiakov 3.-9.ročníka
Listy pre olympionikov – štvrtáci píšu listy slovenským reprezentantom
február 2018
 
Karneval v ŠKD
február 2018
 
Osadenie hniezda pre bociana bieleho v Mojši
28.02.2018
 

Viac...

Riaditeľstvo Základnej školy a materskou školou Ondreja Štefku oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi Výpis polročného hodnotenia a klasifikácie  31.januára 2018: I. stupeň - na 4. vyučovacej hodine, II. stupeň - na 5. vyučovacej hodine.

Polročné prázdniny budú 2. februára 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 (pondelok).

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame

na triedne rodičovské združenie,

ktoré sa bude konať

17.01.2018 (streda) o 15.00 hod.
v priestoroch našej školy.

Tešíme sa na  Vašu účasť.

 

Aktivita
Termín
Určené
Environmentálna súťaž – Envitalent II., 2. kolo/Strom života – mesačné aktivit
január 2018
 
Domáce kolo olympiády z chémie, kategória D
do 30.01.2018
 
Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
16.-17.01.2018
 
Okresné kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko
20.01.2018
 

Viac...

Týmto spôsobom sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom aj žiakom, ktorí pochopili Mikulášsky odkaz a veľmi krásne a nesebecky sa podelili so školskými pomôckami.
Žiaci v rámci Mikulášskej zbierky priniesli množstvo pasteliek, zošitov, fixiek, plastelíny, temperiek, školských aktoviek a iných pomôcok, ktorými potešíme ich kamarátov.

Zvyšné pomôcky pošleme do krízových centier, kde potešia ostatné deti.

Ešte raz všetkým ďakujeme za vašu štedrosť a prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce.

Viac...

Na škole prebieha zber starých, nepotrebných, rozbitých, pokazených mobilov. Nemusíte ich nosiť do Orangu, my to urobíme. Ďakujeme.

Viac...

Aktivita
Termín
Určené
Súťaž – Všetkovedko
01.12.2017
pre prihlásených žiakov
Putovná výstava – Malé vesmírne telesá – spolupráca so Žilinskou hvezdárňou
od 04.12.2017 do 08.12.2017
Mgr. E. Andelová
Netradičná hodina Kinballu
05.12.2017 o 9.35 h (3VH)
 
Mikuláš v škole
06.12.2017
 

Viac...

  1. p. Anna Grenčíková (syn Fedor, 9.B) - materiál a ušitie doplnkov ku kostýmu sv. Mikuláša
  2. p. Ján Hodoň (dcéra Anička,3.A) - knižná búdka- knihobúdka, knihy do knihobúdky a zapožičanie vzduchoviek na prípravu žiakov na športové súťaže
  3. p Stanislav Androvič (syn Stanko, 3.A) - kancelárske a školské pomôcky do ŠKD

Viac...

Svätý Mikuláš, biskup z Myry, je synonymom nezištného darcovstva. Pri príležitosti jeho sviatku sme sa rozhodli, že aj my budeme malými svetielkami pomoci pre iných. Chceš sa pridať? Ak áno, zapoj sa do Mikulášskej zbierky školských pomôcok, ktorá bude prebiehať od 20. novembra až do sviatku svätého Mikuláša, teda 6. decembra. Ak nájdeš doma funkčné školské pomôcky, môžeš ich priniesť svojmu triednemu učiteľovi alebo učiteľke náboženskej výchovy. Zbierame všetky druhy školských potrieb ako pastelky, zošity, perá, tašky, fixky, pravítka, peračníky a všetko, čo ešte školákovi môže byť užitočné. Pomôcky poslúžia Tvojím kamarátom zo sociálne slabších rodín. Zbierka bude anonymná. Veríme, že sa zapojíš aj Ty a spolu nás bude hriať dobrý pocit z nezištného darcovstva.

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6.- 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 22. novembra 2017 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2017.

Viac...

Aj naši žiaci sa zapojili do ekovýchovného programu Bocian. Hlavnou úlohou programu je  vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v blízkosti ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Prácu našich detí môžete všetci podporiť na stránke: www.npmalafatra.sk 

Viac...

 

Aktivita

Termín

Určené

Burza informácií a práce

07.11.2017

pre deviatakov

Súťaž v anglickom spellingu

10.11.2017

pre žiakov 3.a 4. ročníka

Diagnostika žiakov – Proforient

IX.B – 8.11.2017
IX.A – 16.11.2017

IX. ročník

Beh 17. novembra – 51. ročník

09.11.2017

 

Viac...

Vážení športoví priatelia, 

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

V tomto roku bolo na Slovensku registrovaných 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých. Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

Viac...

SaganBicykel je zábavný a zdravý spôsob ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie.

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí do projektu pod názvom:

„Do školy na bicykli“

Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína sa pokúsia v tento deň  prísť do školy na bicykli. /kolobežka či skateboard je zakázaný/

Každý žiak, ktorý príde dňa 19.10.2017 /štvrtok/ do školy na bicykli, získa kartu Petra Sagana.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>