Oznamy

Aktivita
Termín
Environmentálna súťaž – Envitalent II., 2. kolo/Strom života – mesačné aktivity
január 2019
Domáce kolo olympiády z chémie, kategória D
do 30.01.2019
Školské kolo olympiády z biológie, kategória C
do 11.01.2019
Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
16.01.2019
Školské kolo geografickej olympiády, kategória A.B
do 25.01.2019
Okresné kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko
21.01.2019

Viac...

Prevádzka materskej školy a školskej jedálne
bude počas vianočných prázdnin
od 27.decembra 2018 – do 7.januára 2019
PRERUŠENÁ.

Nástup detí do MŠ po prázdninách
je 8. január 2019 - UTOROK.

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN 2018 -06, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa mení a dopĺňa takto:

  1. V §4 ods. 2 nahrádza novým znením:
    (2)Obec Varín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona a v súlade s § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 21. decembra 2018 riaditeľské voľno.

Následne 22. decembra 2018 začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 7. januára 2019. Vyučovanie začína 8. januára 2019.

Viac...

Žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne srdečne pozývajú všetkých rodičov, obyvateľov obce, našich bývalých i súčasných žiakov dňa 19.decembra 2018 o 15:00 hod na slávnostný vianočný program pod názvom „Pôjdeme my Ježiškovi hrať“ do kinosály Kultúrneho domu vo Varíne.

Zisk z dobrovoľného vstupného bude použitý na podporu rehabilitačného programu Michala Ripela v Piešťanoch, ktorý prechádza najťažšou životnou skúškou po vážnom úraze. Máme na pamäti, že „všetci sme anjeli s jedným krídlom, ale ak chceme lietať, musíme sa objať.“

Viac...

Vážení rodičia, na našu stránku v pravej časti pribudla záložka SmartBooks. Chceme Vás oboznámiť s efektívnym vzdelávacím programom SmartBooks, vyvinutým na Slovensku, ktorý má predovšetkým pomôcť v domácej príprave žiaka. Žiaka skúša a opakuje učivo dovtedy, pokiaľ všetko neovláda. Rodičovi stačí minúta denne na kontrolu výsledkov v PC alebo v mobile. V systéme je spracovaný takmer celý učebný obsah základnej školy, preto je veľkou pomôckou napr. pri neprítomnosti žiaka, napríklad z dôvodu choroby. 

Viac...

Aktivita
Termín
Určené
Súťaž – Všetkovedko
03.12.2018
pre prihlásených žiakov
Vzdelávací program z geografie pre žiakov II. stupňa - Svet okolo nás - Kuba
03.12.2018
 
Vianočný koncert pre žiakov I. a II. stupňa
18.12.2018
 
Mikuláš v škole
06.12.2018
 
Mikulášska zbierka školských pomôcok
do 06.12.2018
 

Viac...

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline bude prevádzka materskej školy prerušená v čase od 27.11.2018 do 03.12.2018 z dôvodu epidémie chrípky.

Viac...

V mene Miška Ripela a jeho rodiny sa chceme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a zamestnanom školy zo srdca poďakovať za  príspevky do „Zbierky pre Mišiaka“.

Spoločne sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1220 eur.

Všetky peniažky sme odovzdali otcovi Miška a budú použité na rehabilitácie v Adeli Medical Centre v Piešťanoch. (Adeli Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu.)

Viac...

Všetkých rodičov a priateľov školy srdečne pozývame na Ondrejovský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. novembra 2018 na Námestí sv. Floriána, kde bude mať opäť zastúpenie aj naša škola! Žiaci a pani učiteľky pre Vás vlastnoručne vyrobili prekrásne adventné vence, voňavé medovníčky, vianočné pečivo, ozdoby a veľa iných úžitkových predmetov. Malú ukážku z našej pestrej tohtoročnej ponuky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Tešíme sa na Vás!smile

Viac...

Hlasujte za našu školu v súťaži „Na nový level“

V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre našu školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018. Stačí ak vyplníte svoje kontaktné údaje a email, ktorého overenie potvrdíte. Pomôžete nám. Hlasovanie prebieha na: https://nanovylevel.sk 

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2018.

Viac...

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:

  • matematiky,
  • slovenského jazyka a literatúry.

Viac...

V dňoch 6. až 30. novembra máte možnosť zapojiť sa do celoslovenského on-line hlasovania o naj... plagát programu Bocian, do ktorého sa zapojili aj naše deti. Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenený terénnym programom, drobnými vecnými cenami a diplomom. Minulý rok sme skončili na peknom druhom mieste. Hlasovať môže ktorýkoľvek občan SR, bez rozdielu veku. Veríme, že Vás náš plagát zaujme. Formulár a náhľady plagátov zapojených škôl nájdete na stránke:

http://npmalafatra.sopsr.sk/bocian-2/

Ďakujeme 

Viac...

Aktivita

Termín

Určené

Príprava žiakov 5. ročníka na testovanie z predmetov MAT a SJL

od 05.11.-21.11.2018
 
Spolupráca so Správou NP Malá Fatra vo Varíne, environmentálna výchova, Deň otvorených dverí

· Rehabilitácia živočíchov, Vtáčia kriminalita

· Činnosť lesníkov v NPMF

05.11.2018 o 9.00 h
05.11.2018 o 12.00 h
VII.A a VII. B
V.A a V.B

Burza informácií a práce – voľba budúceho povolania

15.11.2018
pre deviatakov

Viac...

Aktuálne prebieha jesenná výstava Ovocia a zeleniny vo vestibule našej školy, ktorá potrvá od utorka 23. októbra 2018 do piatka 26. októbra 2018. Počas tejto výstavy prebiehajú zároveň súťaže:

Viac...

Srdečne vás pozývame na Deň Bociana 2018, ktorý sa uskutoční 24.10.2018 v Krajskej knižnici v Žiline. Čakajú vás tvorivé dielne a zaujímavé prezentácie o bocianovi. O 14:00 sa uskutoční beseda s RNDr. Miroslavom Fulínom CSc., koordinátorom sčítania bociana bieleho na Slovensku a autorom projektu Bocian, na ktorej vystúpia aj naši žiaci,ktorí sa zapojili do projektu.

 

Viac...

Aktivita
Termín
Určené
Vyhlásenie súťaže v zbere papiera
od 02.10.2018
 
Vyhlásenie súťaže v zbere použitých bateriek
od 02.10.2018
 
Zber plastových vrchnákov
od 02.10.2018
 
Tretí ročník – Deň pešej chôdze do školy
október 2018
 
Tretí ročník – Na bicykli do školy – o kartu Petra Sagana
október 2018
 
Exkurzia– Poľsko – Osvienčim, Pština
02.10.2018
pre žiakov 8. a 9. ročníka

Viac...

Vážení rodičia, pozývame Vás na

plenárne rodičovské združenie,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra 2018 v telocvični Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, Varín. Začiatok rodičovského združenia je o 16:00 hod.

Rodičovské združenie zvolávame za účelom volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dôvodu ukončenia funkčného obdobia súčasnej Rady školy. 

Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami vo štvrtok 13. septembra 2018.

Viac...

Aktivita
Termín
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Slávnostná omša vo varínskom kostole o 8.00 h
03.09.2018 o 9.00 h
Plenárne rodičovské združenie v telocvični
Triedne rodičovské združenia - po skončení PRZ v – v triedach
13.09.2018 o 16.00 h
Európsky týždeň športu 2018
- Cvičí celá škola – spoločná rozcvička, Beh za zdravé srdce
- Športové súťaže a akcie – I. stupeň –
- Športové súťaže a akcie – II. stupeň –
 
11.09.2018 o 7.40 h do 8:25 h
27.09.2018 od 8.35 h do 11.15 h
28.09.2018 od 8.35 h do 12.05 h

Viac...