Oznamy

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Viac...

Milí rodičia, zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa uskutoční dňa 8. apríla (piatok) 2022 v čase od 14:00 do 16:30 v malej budove ZŠ. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča, na overenie údajov prosíme priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a Občiansky preukaz rodiča. V prípade, že Vám termín zápisu zo závažných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte školu na tel. č. 0911 221 994 s dohodnutím náhradného termínu zápisu.  Viac info na stránke školy www.skola-varin.sk. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Viac...

Odporúčania pri začlenení detí do škôl v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

- Vstup detí z Ukrajiny do škôl

- Infografika deti SK, UA
- Odporúčania rodičom SK, UA

- Vzdelávanie detí z Ukrajiny - Візьміть своїм дітям школу з собою - School To Go, rozvrh hodín

Pre viac informácií: minedu.sk

V dňoch od 28. februára 2022 do 04. marca 2022 (pondelok-piatok) vyhlasuje Žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. Preto sme sa rozhodli na podnet vedenia a členov Žiackej školskej rady sprostredkovať pre ľudí z Ukrajiny potravinovú a materiálnu pomoc. Darované veci môžu žiaci nosiť do svojich tried, odkiaľ ich vyzdvihnú ich triedne učiteľky a členovia žiackej školskej rady.  Vyzbierané veci dennej potreby budú v pondelok odovzdané Diecéznej charite v Žiline -  a tak sa dostanú do správnych rúk, tam kde to momentálne najviac potrebujú.

Touto cestou chceme požiadať každého kto chce a môže pomôcť, aby tak urobil !

Viac...

Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v MŠ v 6. triede Mravčekov je dotknutým deťom nariadené karanténne opatrenie s okamžitou platnosťou do 21.02.2022 (vrátane). Návrat do MŠ možný od 22.02.2022 (pokiaľ dieťa nevykazuje príznaky ochorenia). V čase od 17.02.2022 do 21.02.2022 bude prevádzka v triede prerušená.

Milí rodičia a priatelia,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne (SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných školou, skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a edukačného i interiérového vybavenia.

Viac...

Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v 4. triede Včielok v MŠ je dotknutým deťom nariadené s okamžitou platnosťou karanténne opatrenie do 05.02.2022 (vrátane). Nástup do MŠ možný od 07.02.2022 (pokiaľ dieťa nevykazuje príznaky ochorenia). Výnimka z karantény – deti neprítomné v triede dňa 31.01.2022 a deti, ktoré prekonali Covid-19 za posledných 180 dní. Zo stravy sú deti do 04.02.2022 odhlásené.

 

V prípade výskytu prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v triede a v súlade so školským semaforom prechádza dotknutá trieda na hybridné vzdelávanie. Žiaci  dotknutej triedy, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény,  sú povinní  dodržiavať karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. V uvedenom období bude vzdelávanie žiakov triedy prebiehať nasledovne:

Viac...

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 V. v.  osoba (žiak, žiačka) spĺňa výnimku z karantény, ak

  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Prezenčné vyučovanie začne v tomto termíne v materských, základných i stredných školách.
Minister školstva vyzval rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.
Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom.
Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Deti do 6 rokov a deti v materských školách majú podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR výnimku z nosenia rúšok.

Pred nástupom do školy prosíme vyplniť v elektronickej žiackej knižke Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Prajeme všetkým krásne 
vianočné sviatky, dni plné pokoja,
Lásky a splnených prianí 
v novom roku 2022.
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín

 

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v MŠ v triede Motýlikov je Rozhodnutím RÚVZ v Žiline nariadené triede karanténne opatrenie v čase od 15.12.2021 do 23.12.2021 (vrátane). Prosíme o naštudovanie Rozhodnutia RÚVZ a dodržiavania opatrení.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 v MŠ v triede Mravčekov je Rozhodnutím RÚVZ v Žiline nariadené triede karanténne opatrenie v čase od 13.12.2021 do 20.12.2021 (vrátane). Prosíme o naštudovanie Rozhodnutia RÚVZ a dodržiavania opatrení.

Vážení rodičia, dovoľte zopár pokynov k organizácii vyučovania od 13.12.2021:

  1. Prvý stupeň prezenčne v škole
  2. Druhý stupeň dištančne podľa dištančného rozvrhu
  3. ŠJ

Viac...

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov dochádza od 02.12.2021 (štvrtok) do 11.12.2021 (piatok) k prerušeniu prevádzky základnej školy, ŠKD a mimoškolskej činnosti. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu. Nástup na prezenčné vzdelávanie je 13.12.2021 (pondelok). Žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy od 02.12.2021.

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s aktuálnym školským semaforom vydaným ministerstvom školstva bude organizácia vyučovania a stravovania od 30.11.2021 nasledovná:

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutím RÚVZ v Žiline je z dôvodu chorobnosti zakázaná prevádzka MŠ v termíne od 16.11.2021 do 22.11.2021 vrátane.

Deti sú zo stravy automaticky odhlásené.

Ak nemôžete vyplniť vyhlásenie online v iŽK, môžete si tlačivo stiahnuť aj tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (DOCX) - 11. 10. 2021

Omnoho jednoduchšie je to online v iŽK: návod.

Vzhľadom na pretrvávajúcu zvýšenú chorobnosť detí a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola počas jesenných prázdnin v dňoch:

28. októbra (štvrtok) a 29. októbra (piatok) PRERUŠENÁ.

 Nástup detí po prázdninách bude 2.novembra 2021 – UTOROK.

 

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že rozhodnutím RÚVZ v Žiline je z dôvodu chorobnosti zakázaná prevádzka MŠ v termíne od 19.10.2021 do 25.10.2021.

Deti sú zo stravy automaticky odhlásené.

Rozhodnutie RÚVZ

Milí rodičia, aj tento rok sa môžu Vaše deti zapojiť do projektu „Do školy na bicykli 2021“. Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína, môžu v tento deň  prísť do školy na bicykli. Každý žiak, ktorý príde 8.10. 2021 /piatok/ do školy na bicykli, získa Kartu Petra Sagana. Kartu Petra Sagana môže žiak použiť ako výmenu za zlú známku. Najdôležitejšou podmienkou dodržania bezpečnosti na bicykli je prilba na hlave. Bez prilby žiak nezíska Kartu Petra Sagana.

Viac...

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR § 4 ods. 3 tzv. plošné obedy zadarmo od 1. augusta 2021 končia pre obe cieľové skupiny, teda deti v poslednom ročníku materskej školy i žiakov základnej školy.

Viac...

Rodičia, ktorí si objednali Atg testy pre svoje deti a nevyzdvihli si ich v piatok - 10.09., môžu tak urobiť ešte v pondelok - 13.09. od 14:00 do 15:30 hod.

Stránka 1 z 8  > >>