Oznamy

Vážení rodičia! Milí žiaci! 

Chceš vyhrať 2 hodiny TaŠV so známou osobnosťou?

Tento rok spúšťame súťaž o 2 hodiny TaŠV s Jánom Ďuricom, Barborou Mokošovou, Tomim "Kidom" Kovácsom, Vladimírom Moravčíkom alebo Rasťom Staňom.

Do súťaže je zapojená aj NAŠA škola!

Čo potrebujete na to aby ste vyhrali? 

Nazbierať najviac hlasov pre svoju školu v rámci svojho kraja v tomto formulári: https://bit.ly/sutazSVKosobnost2023.

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o projekte digitálny žiak (https://digitalnyziak.sk/). Projekt je v podmienkach našej školy určený pre:

Viac...

Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Základná umelecká škola Belá - Nižné Kamence

________________________________________________________
Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024

do základnej umeleckej školy sa uskutočnia v dňoch

 1. termín: 09. – 11. mája 2023 od 13:00 – 17:00 hod.
 2. termín: 05. – 07. júna 2023 od 13:00 – 17:00 hod.

Skúšky /pohovory/ budú prebiehať v budove ZUŠ v Belej – Nižných Kamencoch.

Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti možnosť pre Vaše deti na letné prázdniny

Sidas Jazyková škola organizuje program “English Summer Day Camps” v priestoroch našej školy. Týždeň zábavy a vzdelávania sa v AJ s „native” lektorom počas letných prázdnin pre deti od 6 do 16 rokov. Anglické detské letné tábory bude trvať od pondelka do piatku 7.8. - 11.8.2023, pričom každý deň pozostáva zo 6 alebo 8 hodinového vzdelávacieho programu.

Viac...

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA detí do MATERSKEJ ŠKOLY, ktorá je súčasťou Základnej školy

 s materskou školou Ondreja Štefku Varín

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na základe:

Viac...

Vážení rodičia, v čase od 06.04.2023 (štvrtok) do 11.04.2023 (utorok)veľkonočné prázdniny. V termíne veľkonočných prázdnin bude prevádzka MŠ, ŠJ a ŠKD prerušená. Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu 12.04.2023.

Prajeme všetkým krásne, pokojné a radostné veľkonočné sviatky!

Informujeme rodičov žiakov základnej školy a detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy o možnosti požiadať o dotáciu na stravu od 01. 05. 2023.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“)  požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom eŽK

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ a uplatnenie si dotácie na stravu od 01.05.2023 prosíme z prevádzkovo – organizačných dôvodov vyplniť v eŽK žiadosť o záujem / nezáujem o dotáciu na stravu (návod) v termíne do 14. apríla 2023.  V prípade, že žiak nie je prihlásený na stravovanie a od mája má o stravovanie záujem, je potrebné vypísať a odovzdať triednemu učiteľovi aj Prihlášku na stravovanie.

Podrobnejšie informácie: Informácie pre rodiča

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční dňa 13. apríla 2023 (štvrtok)  od 14:00 hod. do 16:30 hod. v malej budove ZŠ

Povinná školská dochádzka

sa začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 a deti, ktoré v šk. roku 2022/2023 pokračovali v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Viac...

Nezmeškaj možnosť zapojiť sa a zasúťažiť si o skvelé ceny!

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ!

Registrovať sa a aj súťažiť môžeš aj zo školy, ale aj z domu!

Školské online kolo bude prebiehať 13.4.2023 - 21.4.2023. Bez registrácie nie je možné súťažiť.

IQ olympiáda je:

Viac...

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl.

Riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

Bližšie informácie nájdete na nucem.sk:

Vážení rodičia,

do školy sme dostali informáciu o projekte, ktorý si Vám dovoľujem dať do pozornosti:

PROJEKT DIGITÁLNI RODIČIA

Viac...

Vážení rodičia, v dňoch 21.12.2022 (streda) a 22.12.2022 (štvrtok)  bude prevádzka školy nasledovná:

 1. Streda12.2022 – vyučovanie končí max. 6 vyučovacou hodinou, 7. vyučovacia hodina nebude
 • ŠKD v štandardnom režime 
 1. Štvrtok12.2022
 • ročníky 1.-4. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 11:15 hod.
 • ročníky 5. – 9. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 12:05 hod.
 • ŠKD do 15:00 hod.

Vianočné prázdniny sú v termíne od 23.12.2022 (piatok) do 06.01.2023 (piatok). Nástup do školy po vianočných prázdninách je 09. januára 2023 (pondelok).

V čase od 23.12.2022 (piatok) do 06.01.2023 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená. Nástup do materskej školy je 09. januára 2023 (pondelok).

Vážení rodičia, v súvislosti s termínom podávania žiadostí na

 • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
 • dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“)

na rozpočtový rok 2023 Vás žiadame, aby ste v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do štvrtku 22.12.2022, informovali školu telefonicky (0911 221 994) alebo emailom (skola@skola-varin.sk) o tom, že:

Viac...

Odporúčania pri začlenení detí do škôl v súvislosti so situáciou na Ukrajine:

- Vstup detí z Ukrajiny do škôl

- Infografika deti SK, UA
- Odporúčania rodičom SK, UA

- Vzdelávanie detí z Ukrajiny - Візьміть своїм дітям школу з собою - School To Go, rozvrh hodín

Pre viac informácií: minedu.sk

Blížia sa Vianoce - čas zázrakov. A zázračnú  moc majú aj Ilustrácie pre život, ktoré namaľovali slovenskí umelci. Ak sa ich rozhodnete venovať ich či už sebe alebo ako originálny darček, pomáhate zároveň deťom v núdzi, ktoré žijú v humanitárnych krízach. UNICEF Slovensko v spolupráci s Festivalom BAB spúšťajú vianočnú kampaň s názvom Ilustrácie pre život.

Viac...

Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Žiline je v Materskej škole zakázaná výchovno – vzdelávacia činnosť  v čase od 03.12.2022 do 09.12.2022 (vrátane) z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zabráneniu šírenia respiračného ochorenia.“

Potešme i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňme spoločne krabice plné lásky.

Tento rok sme sa opäť rozhodli zapojiť do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Tento projekt spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Veľká väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemajú žiadnych príbuzných, prípadne sa nestretávajú a preto práve Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabičky od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) zabalíte okrem jednotlivých kategórií vecí aj obrovský kus svojho srdca. Čo všetko má/nemá krabička obsahovať nájdete v prílohe. Pripravenú krabičku odovzdajte v škole vašej pani triednej učiteľke, alebo pani učiteľke Mgr. Kristíne Chobotovej v termíne od pondelka 28.11 do piatka 2.12.  

Chôdza a bicykel sú zábavný a zdravý spôsob, ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie. Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí v dňoch 21. a 22. 9. 2022 do Európskeho týždňa mobility v dvoch hlavných aktivitách:

Plánované akcie:

 • 21. 9.2022 (streda) – Pešo do školy
 •  22.9.2022 (štvrtok)- Do školy na bicykli

                                  - Cyklistické preteky pre 3. a 4. ročník

Viac...

Stránka 1 z 10  > >>