Oznamy

MIMORIADNY OZNAM


Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z prevádzkových dôvodov (výskyt ochorenia Covid-19 v ŠJ) bude prerušená prevádzka Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu detí predbežne  v termíne od 19.04.2021 do 23.04.2021. Žiaci 1. až 4., 8. a 9. ročníka ZŠ budú končiť pobyt v škole poslednou vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.