Oznamy

Organizácia vzdelávania v ZŠ od 03.05.2021


Ročníky 1. až 4.

Prezenčne podľa rozvrhu

ŠKD a stravovanie v štandardnom režime

Ročníky 5. a 9.

Prezenčne podľa rozvrhu bez 7. vyučovacej hodiny

Stravovanie: Z prevádzkových dôvodov (neukončená karanténa niektorých zamestnancov ŠJ) budú žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ končiť pobyt v škole najneskôr 6. vyučovacou hodinou bez zabezpečenia stravovania.

Prezenčne

Prevádzka MŠ: od 6:30 hod. do 16:00 hod.