Oznamy

Aktualizácia - Oznam rodičom 1. ročníka, 2. B triedy a 3. ročníka (v šk. roku 2021/2022)


Vážení rodičia,  z dôvodu stavebných prác (nadstavba malej budovy) a organizácie vyučovania si Vás dovoľujeme pozvať na krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční:

Pre rodičov 1. ročníka – v utorok 31.08.2021 od 15:30 – 16:00 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 2. B triedy – v utorok 31.08.2021 od 16:00 – 16:30 v priestoroch školskej jedálne.

Pre rodičov 3. ročníka - zrušené.