Oznamy

Hybridné vzdelávanie – triedy s výskytom ochorenia Covid 19


V prípade výskytu prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v triede a v súlade so školským semaforom prechádza dotknutá trieda na hybridné vzdelávanie. Žiaci  dotknutej triedy, ktorí si neuplatňujú výnimku z karantény,  sú povinní  dodržiavať karanténne opatrenia z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. V uvedenom období bude vzdelávanie žiakov triedy prebiehať nasledovne:

Prezenčnou formou – pre žiakov, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a nevykazujú príznaky ochorenia, žiak predloží škole tlačivo – Oznámenie o výnimke z karantény (možnosť vyplniť elektronicky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky)

Dištančnou formou – pre žiakov s karanténnym opatrením. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom videokonferenčných platforiem (online prenosom z triedy s aktívnou účasťou žiakov), podľa dištančného rozvrhu s vyznačenými online hodinami.

Dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu trvá 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky ochorenia. 

  • Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nie je potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
  • Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
  • Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
  • Viac info na: Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov (uvzsr.sk)

Pri nástupe do školy žiak predloží tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Stravovanie v ŠJ – v prvý deň karantény je možné obed odobrať zo ŠJ, potom je RODIČ povinný dieťa zo stravovania odhlásiť a po ukončení karantény dieťa na stravu prihlásiť