Oznamy

Vyplácanie cestovného pre rodičov žiakov


Vážení rodičia, cestovné je tento rok vyplácané bankovým prevodom na Vaše účty.