Faktúry 2013

 (Strana 1 z 4) 1:2:3:4 ďalšie>
  Č. faktúry Predmet faktúry Dodávateľ
Prezerať 3138013839 vodné + stočné SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Prezerať 72124869047 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 7224870040 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 3757676076 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 4757638408 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 7413931757 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 7413931758 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 3063231797 Lampa na projektor Elektrosped a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
Prezerať 26 potraviny školskej jedálne Obec Mojš , 14, 01001 Žilina, IČO: 321494
Prezerať 2013582 kancelárske potreby Marián Šmehyl, Snežnica 337, 023 32 Snežnica, IČO: 37622498
Prezerať 1375030 prenájom rohoží Lindstrom, s.r.o.,Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
Prezerať 621304818 servisné služby Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Prezerať 13034429 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 7452024776 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 7452024777 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 5720029110 poistenie majetku Generali Slovensko poistovna , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Prezerať 1020130003 sslužvy verejného obstaravaniea Grantum, s.r.o. KArpatská 3106/3, 01008 Žilina , IČO: 47443316
Prezerať 7313740713 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 1302675579 včielka,šikovniček Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 b.Bystrica, IČO: 36631124
Prezerať 20136201 športové potreby Malunet, s.r.o., Nádražní 414, 742 72 Mořkov, IČO: 27858162
Prezerať 20130186 mateiál na údržbu Stavoglobal, s.r.o., Areál družstva 1051, 013 03 Varín, IČO: 36801798
Prezerať 3039037500 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000
Prezerať 20131313 služby PO a BOPZ -122013 TEHAS,s.r.o. Družstevná 1052, 024 01 Kysucké n Mesto, IČO: 36401269
Prezerať 1302670196 predškolská výchova Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 b.Bystrica, IČO: 36631124
Prezerať 1312124 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1336296 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1336373 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 13110686 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 13033766 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 9104122013 seminár PaM NO VESNA , Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153
Prezerať 20137036 dodávka vypočtovej techniky MB Tech BB, s.r.o, Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica , IČo: 36622524
Prezerať 20137034 Interaktívny dataprojektor MB Tech BB, s.r.o, Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica , IČo: 36622524
Prezerať 305465 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1301508851 potraviny školskej jedálne ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 1336262 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1311886 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 305489 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 201300528 potraviny školskej jedálne Oraganika s.r.o. Slnečná 8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156
Prezerať 1336154 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 132333 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 113223411 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 621304388 servisné služby Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Prezerať 1324 kuchynská linka Ján Cyprich, J.Bottu 466/19, 013 03 Varín, IČO: 35411759
Prezerať 5756698125 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 305360 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1301508669 potraviny školskej jedálne ATC-JR , s.r.o. Vstenínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 13110672 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 1336102 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 130101878 kávovar J&B Unique, s.r.o. Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 35928182
Prezerať 13110646 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 1335958 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1335997 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1301508570 potraviny školskej jedálne ATC-JR, s.r.o., Vstenínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 113220882 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 234312672 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 130101846 relaxačne balíčky /SF JB Unique, s.r.o. Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 35928182
Prezerať 2013541 materiál kancelársky Šmehyl Marián , Snežnica 337, 023 32 Snežnica, IČO: 37622498
Prezerať 7224869700 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 7224870600 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 20130173 mateiál na údržbu Stavoglobal, s.r.o., Areál družstva 1051, 013 03 Varín, IČO: 36801798
Prezerať 131427 účebné pomôcky Pro Solution, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 1, IČO: 35848260
Prezerať 404122013 seminár Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153
Prezerať 1335946 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1335833 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 305164 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 10195662 potraviny školskej jedálne PICARDO, s.r.o. Vysokoškolákov 6, 010 01 Žilina, IČO: 36397164
Prezerať 113218196 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 132238 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 232013 potraviny školskej jedálne Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina , IČO : 00321494
Prezerať 132187 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 132134 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 131508341 potraviny školskej jedálne atc-jr, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 305230 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 920130270 Oprava vPAM Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31355374
Prezerať 70941338 virtuálna knižnica r.2014 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
Prezerať 20131197 služby PO a BOPZ TEHAS,s.r.o. Družstevná 1052, 024 01 Kysucké n Mesto, IČO: 36401269
Prezerať 13031736 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 20131190 revízia hasiacich prístrojov TEHAS,s.r.o. Družstevná 1052, 024 01 Kysucké n Mesto, IČO: 36401269
Prezerať 7312515539 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 13031147 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 1335799 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 13110632 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 13110610 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 13110631 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 130007181 potraviny školskej jedálne SNEŽIK, s.r.o.,Cabajská 21, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
Prezerať 305125 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1335780 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 305081 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 130007148 potraviny školskej jedálne SNEŽIK, s.r.o.,Cabajská 21, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
Prezerať 913004412 Riadenie školy + Reflexia školy Iura Edition s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262
Prezerať 113212937 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 234311459 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 304940 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 132039 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 1335618 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 304962 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1335646 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 113215556 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 1335731 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1322 nastenka, stôl dejepisný, police Ján Cyprich, J.Bottu 466/19, 013 03 Varín, IČO: 35411759
Prezerať 137068 občerstvenie SF Kamil Mahút Stavomat a spol. Budovateľov 65, 013 05 Belá, IČO: 10950711
Prezerať 137069 prenájom priestorov SF Kamil Mahút Stavomat a spol., Budovateľov 65, 013 05 Belá, IČO: 109501711
Prezerať 20135828 potraviny školskej jedálne Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A, 917 00 Trnava , IČO: 44178450
Prezerať 3039033673 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, IČO: 36391000
Prezerať 13679 rozrok BIO PZ Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky , IČO: 69639485
Prezerať 2132013263 odpadové koše ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
Prezerať 1310697 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 133558 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 201300324 potraviny školskej jedálne Organika,s.r.o., Slnečná 8, 921 01 Piašťany , IČO: 4455156
Prezerať 2132210398 vysvedčenia ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
Prezerať 1335529 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 8973 potraviny školskej jedálne Buhus Sestak, Preimyselna 830/8, 924 041 Galanta, IČO: 30109809
Prezerať 201307649 potraviny školskej jedálne Fatra TIP, s.r.o., Priem.zóna 2, 036 01 Martin, IČO: 36412741
Prezerať 37810944 seminár -odmeňovanie v školstve VESNA, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava, IČO: 45739153
Prezerať 621303980 servisné služby Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Prezerať 130006716 potraviny školskej jedálne SNEŽIK, s.r.o.,Cabajská 21, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
Prezerať 1335498 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 13110596 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 4201301595 potraviny školskej jedálne NORDFOOD,s.r.o. Jazdecká 5236/1, 940 01 nové Zámky , IČO: 45702861
Prezerať 304830 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1335492 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 234311482 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 113210336 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 10195160 potraviny školskej jedálne PICADO,s.r.o.Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina, IČO: 36397164
Prezerať 1335417 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1301507432 potraviny školskej jedálne ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 10130417 potraviny školskej jedálne Seviti, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 36442593
Prezerať 13110581 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 3755716206 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 9755684923 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 136936 prenájom rohoží Lindstrom, s.r.o.,Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
Prezerať 19613 revízia komína Jozef Putyra , Dlhé Pole 670, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 33368210
Prezerať 7302876193 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 7302876190 dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Prezerať 20130148 materiál na údržbu Stavoglobal, s.r.o., Areál družstva 1051, 013 03 Varín, IČO: 36801798
Prezerať 7224869700 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 7224870600 dodávka elektrickej energie Stred. energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
Prezerať 03122013 školenie účtovná závierka RVC Martin,IČO: 31938434
Prezerať 131944 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 113208106 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 1307523 potraviny školskej jedálne Fatra TIP, s.r.o., Priem.zóna 2, 036 01 Martin, IČO: 36412741
Prezerať 131896 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 304690 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1335366 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 20131084 služby PO a BOPZ TEHAS,s.r.o. Družstevná 1052, 024 01 Kysucké n Mesto, IČO: 36401269
Prezerať 1310028 učebne pomôcky AD REN, Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889
Prezerať 201332 servis plynovej kotolne MŠ Tomáš Balcerčík, A.Hlinku 2005/10, 013 03 Varín, IČO: 40746984
Prezerať 201333 servis plynovej kotolne ZŠ Tomáš Balcerčík, A.Hlinku 2005/10,013 03 Varín, IČO: 40746984
Prezerať 13028654 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 234311138 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 13110570 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 1301507000 potraviny školskej jedálne ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Prezerať 13110556 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 1335174 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1309965 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1335204 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 234310811 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 1211310961 potraviny školskej jedálne AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Prezerať 212013 refundácia - mlieko MŠ Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina , IČO : 00321494
Prezerať 113205587 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 304550 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 10130403 potraviny školskej jedálne SEVITI,s.r.o, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Prezerať 1335257 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 304578 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 201307371 potraviny školskej jedálne Fatra TIP, s.r.o., Priem.zóna 2, 036 01 Martin, IČO: 36412741
Prezerať 1335273 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 7311182895 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
Prezerať 1132210215 list-bianco-s vodotlačou ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
Prezerať 4201301452 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 304400 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 1335144 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 304424 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 131839 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 201307194 potraviny školskej jedálne Fatra TIP, s.r.o., Priem.zóna 2, 036 01 Martin, IČO: 36412741
Prezerať 201300226 potraviny školskej jedálne Organika,s.r.o., Slnečná 8, 921 01 Piašťany , IČO: 4455156
Prezerať 13110532 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 1335026 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1309588 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 201307000 potraviny školskej jedálne Fatra TIP, s.r.o., Priem.zóna 2, 036 01 Martin, IČO: 36412741
Prezerať 304292 potraviny školskej jedálne Normál, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31593402
Prezerať 13110541 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751
Prezerať 130006200 potraviny školskej jedálne SNEŽIK, s.r.o.,Cabajská 21, 949 01 Nitra, IČO: 44211481
Prezerať 234310489 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 1335088 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 1309744 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 8177 potraviny školskej jedálne Bohus Sestak, Priemyselna 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 30109809
Prezerať 131743 potraviny školskej jedálne Moravčík Ľubomír, Martinčeková 48, 013 03 Varín, IČO: 31073719
Prezerať 234310661 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 113203006 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 2013017 kurz k zákonu 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov SOMI Applications, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Prezerať 10131392 servisné služby Gastrolux,s.r.o.,Bytčická 72, 010 01 Žilina
Prezerať 13027401 servisné služby -hygienické potreby ILLE-Pap:-Service,spol.s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Sklaica, IČO: 36226947
Prezerať 621303436 servisné služby Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734
Prezerať 7340132770 predplatné časopisu-ŠKOLA 2014 IURA EDITION, spol.s.r.o.,, Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Prezerať 1356764 prenájom rohoží Lindstrom, s.r.o.,Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
Prezerať 113200628 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 1334860 potraviny školskej jedálne ATLANTA, s.r.o. M.Rázusa 9, 01001 Žilina, IČO: 31574475
Prezerať 113197719 potraviny školskej jedálne Bidvest Slov.s.r.o., Piešťanská 2321, 915 01 NMnV, IČO: 34152199
Prezerať 234309985 potraviny školskej jedálne INMEDIA, spol.s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
Prezerať 13110514 potraviny školskej jedálne Jánošík Ján, Jánošíková 963/33, 013 03 Varín, IČO: 37094751