Hlavná stránka

Zápis detí do 1. ročníka


Milí rodičia, zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa uskutoční dňa 8. apríla (piatok) 2022 v čase od 14:00 do 16:30 v malej budove ZŠ. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa a rodiča, na overenie údajov prosíme priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a Občiansky preukaz rodiča. V prípade, že Vám termín zápisu zo závažných dôvodov nevyhovuje, kontaktujte školu na tel. č. 0911 221 994 s dohodnutím náhradného termínu zápisu.  Viac info na stránke školy www.skola-varin.sk. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2022

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2022 pre rodičov

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka a Súhlas dotknutej osoby

Zápisný lístok - dotazník