Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2022/23 Správa o hospodárení

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2021/22

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2020/21

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2019/20

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2018/19

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2017/18

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2016/17

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2015/16

Vyhodnocovacia správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2014/15 


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2022-2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2021-2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2020-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2019-2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2018-2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2017-2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2016-2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2015-2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ za školský rok 2014-2015